Eduskunnan käsittelyssä oleva kansalaisaloite lentoverosta heikentäisi oleellisesti Lapille tärkeän matkailuelinkeinon kansainvälistä kilpailukykyä.

Kansalaisaloite lentoveron säätämiseksi oli eilen lähetekeskustelussa eduskunnan suuressa salissa. Lapin matkailun haasteita ovat kaukainen sijainti markkina-alueilta, pitkät välimatkat ja korkeat kustannukset, jotka ovat jo sinällään kilpailukykyä heikentäviä tekijöitä.

– Kotimaan sisäiset lennot ovat jo nyt kalliimpia kuin vastaavan pituiset ulkomaan lennot. Lentovero lisäisi kustannuksia entisestään, toteaa Kaisa Juuso.

– Matkailu ja muut vientialat ovat riippuvaisia lentoliikenteestä. Erityisesti Pohjois-Suomessa korvaavaa raideliikennekapasiteettia ei ole, eikä kansainvälistä matkailua ole mahdollista toteuttaa junaliikenteellä nykyisen kaltaisena. Kansallinen lentovero kohdistuisi haitallisesti myös muita toimialoihin, erityisesti vientiteollisuuteen.

Suomen ei pidä tehtä yksipuolisia päätöksiä

Pohjois-Suomen matkailu on voimakkaassa kasvussa. Lapissa matkailussa kirjattiin yli kolme miljoonaa rekisteröityä yöpymistä vuonna 2019, ja toimiala kasvaa ennätyksellistä vauhtia jo viidettä vuotta peräkkäin.

Vahvimmin kasvavat kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset. Tällä hetkellä yli puolet Lapin matkailusta on kansainvälistä. Hyvä kehitys ja usko matkailun kasvuun ovat johtaneet laajoihin investointeihin alalla.

– Suomen ei pidä tehdä yksipuolisia päätöksiä, joilla heikennetään omaa kilpailukykyä. Hiilipäästöjen vähentäminen on ennen kaikkea globaali haaste, jonka ratkaisemiseksi pitää pyrkiä kansainvälisiin sopimuksiin ja toimenpiteisiin. Jotta matkailuala saa toteutetut investoinnit tuottamaan, kilpailukykyyn ei saa tulla heikennyksiä, perustelee Juuso.

SUOMEN UUTISET