Ennen koronavirusta Finnairin lennoilla matkusti tavallisena päivänä yli 40 000 ihmistä. Koska tällä hetkellä matkustajia on päivittäin alle tuhat, yhtiö aikoo vähentää kotimaan reittejä koko kesäkaudelle. Valtio on valmis takaamaan Finnairille 600 miljoonan euron työeläkelainan. Lisäksi hallitus hakee nyt eduskunnalta 700 miljoonan euron suuruista valtuutta osallistua Finnairin suunnittelemaan osakeantiin ja mahdollisiin muihin pääomitusjärjestelyihin. Suurin osa peruutetuista reiteistä on Norran, Finnairin vähemmistöosakeyhtiön operoimia. Norran pääomistaja on tanskalainen lentoyhtiö DAT, jonne osa Suomen valtion tukieuroista väistämättä menee.

Kansanedustaja Ari Koponen ottaa vahvasti kantaa sen puolesta, että Finnairin on lennettävä lennot, jotta valtion lupailemat apueurot olisivat oikeutettuja.

– Finnair on vastuussa reittien ylläpitämisestä, vaikka tanskalaisyhtiö käytännössä operoi ne ja korjaa niistä potin, kommentoi Koponen.

Suomalaisen työn halpuuttamista kriisin varjolla

Aiemmin helmikuussa julkaistua 40-50 miljoonan euron sopeuttamistavoitetta laajennetaan. Sopeuttamistoimien jatkona tarkastellaan koko henkilöstön työehdot, -edut ja palkkarakenteet, joilla yhtiö tavoittelee pysyviä rakenteellisia säästöjä. Tässä yhteydessä Finnair on ilmoittanut henkilöstölleen tavoittelevansa mm. monivuotista sopimusta ilman yleisiä palkankorotuksia ja kokemusvuosilisien leikkaamista, ulkopuolisen työvoiman käytön lisäämistä ja sen käyttöä rajoittavien ehtojen poistamista nykyisistä työehtosopimuksista, omaoikeuden, lomarahojen ja eläkkeiden pysyviä leikkauksia sekä osa-aikatyön ja kausityövoiman käytön lisäämistä.

– Suomalainen lomautuskäytäntö mahdollistaa kriisitilanteessa yritysten palkkakulujen nopean sopeutumisen. Koposen mukaan henkilökunta kantaa lomautusten kautta erittäin raskaan hinnan sopeuttamisesta, joten työehtojen ja -etujen laajamittainen säästöohjelma on koronatilanteen hyväksikäyttöä. Normaalisti vaikeasti työehtosopimusneuvotteluissa neuvoteltava asia yritetään nyt yhtiön toimesta kuitata koronan varjolla “pakkona”.

– Polkemalla ehtoja vaarannetaan yhtiön elinvoimaisuus. Ammattitaitoisesta ja pitkästä työkokemuksesta riippuvainen turvallisuutta korostava lentoyhtiö tarvitsee sitoutuneen henkilökunnan, Koponen kritisoi.

Veronmaksajien rahat valuvat ulkomaille

Finnairin työpaikkoja on pakolla ulkoistettu merkittävä määrä. Finnair toteuttaa osa-omistusjärjestelyn kautta työehtosopimusshoppailua esimerkiksi Norran kautta.

– Tämän seurauksena suomalaisen lentoliikenteen tuottoja siirtyy jatkuvasti ulkomaille, Koponen selventää.

Osa tekniikan ja matkustajapalvelun työpaikoista on siirretty Aasian maihin ulkoimaisten vuokratyövoimayhtiöiden kautta. Koposen mielestä on kestämätöntä, että veronmaksajien tukea saava yhtiö pyrkii repimään auki sovittuja työehtoja koronakriisin varjolla.

Finnair luo raamit toimialalle

Finnairin merkitys kansallisena lentoyhtiönä ja Suomen lentoyhteyksien mahdollistajana on kiistattoman tärkeä. Finnair luo vahvaa kuvaa toimillaan suomalaisena yhtiönä ja yhtiön toimilla on vaikutusta käytännössä koko toimialan periaatteisiin Suomessa.

– On huolestuttava signaali, että samanaikaisesti yhtiön hakiessa valtion tukea suomalaisen lentoyhtiön elinvoimaisuudelle, Finnair tavoittelee laajempia mahdollisuuksia ulkoistaa työtä Suomen ulkopuolelle. Verovarojen suuntaaminen suomalaiseen yhtiöön tulisi luoda ensisijaisesti suomalaisia työpaikkoja Suomessa, huomauttaa Koponen.

– Lentoala on kiistatta suurien haasteiden edessä. Sopeutustoimien tulee kuitenkin olla perusteltuja, eivätkä ne voi perustua työnantajan yksipuolisiin ja tilanteessa houkutteleviin ylilyönteihin. Vastuullisesti toimiva kansallinen lentoyhtiö on Suomen etu niin liiketoiminnan kuin matkailun kannalta.

SUOMEN UUTISET