Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen vaatii hallituksen ja opposition välistä yhteistoimintaa koronapandemian aikana. Tynkkynen toteaa perussuomalaisten kannattaneen jo viime viikolla valmiuslain käyttöönottoa, perustaen näkemyksensä WHO:n asiantuntijatietoon pahoin kärsineistä epidemiamaista.

Sebastian Tynkkynen toteaa hallituksella olevan nyt täysi tuki tehdä tarvittavia toimia kansalaisten suojelemiseksi pandemian vaikutuksilta.

– Hallitus on nyt aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä me oppositiona olemme osoittaneet maksimaalista tukea teille yli puoluerajojen tässä kriisitilanteessa. Heillä on nyt baana auki ja me olemme perussuomalaisina omalta osaltamme luomassa sellaista ilmapiiriä, että heiltä poistuu entisestään esteitä tieltään, jotta he voivat ottaa käyttöön yhä tiukempia varautumistoimia suomalaisten suojelemiseksi, Tynkkynen sanoo.

Opposition saatava laajasti tietoa

Ylen tietojen mukaan 3,9 % todetuista tartunnan saaneista on kuollut ja Tynkkynen varoittaakin, että ilman poikkeusolojen järeitä varautumisia moni menettää rakkaita ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia läheisiään.

Tynkkysen mukaan vakava tilanne vaatii sitä, että hallitukselle annetaan poikkeuksellisen suuret valtuudet toimia valmiuslain turvin, mutta se edellyttää toimimista opposition osoittaman luottamuksen mukaisesti.

– Kun me oppositiona osoitamme näin suurta luottamusta hallitusta kohtaan, on hallituksen osoitettava myös luottamusta meitä kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että jotta tämä yksimielinen eteneminen on mahdollista, oppositio on pidettävä mukana.

– Opposition on saatava hallituksen tavoin laajasti tietoa koko kriisin ajan ja uusista toimista on keskusteltava yhdessä, kuten tehtiin viime viikolla pääministerin kutsuessa puolueiden johdon säätytalolle, Tynkkynen painottaa.

Keskitytään nyt maan hätätilaan

Tynkkysen mukaan nyt ei ole hyväksyttävää käyttää tilannetta hyväksi päivänpolitikoinnissa, josta on nähty jo varoittavia esimerkkejä hallituspuolueiden edustajien toimesta.

Tynkkynen nostaa esiin hallituspuolueiden politikoinnin muun muassa ilmastopolitiikan ujuttamisella mukaan keskusteluun ja turvapaikanhakijoiden maahantulon sallimisella Ruotsin vastaisella rajalla valmiuslainkin aikana.

– Keskitytään nyt maan hätätilaan. Me emme mene päivänpoliittiseen asentoon, jos hallitus ei meitä näihin aiheisiin pakota menemään. Toivottavasti hallitus ymmärtää sen, että luottamustamme ei saa käyttää hyväksi kriisin varjolla, Tynkkynen muistuttaa.

SUOMEN UUTISET