Ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa äänestettiin tänään jalkaväkimiinoja takaisin käyttöön esittävästä kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitteella irtauduttaisiin jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Valiokunnan enemmistö katsoi, että kansainvälisestä sopimuksesta irtaantuminen ei ole kansalaisaloitteella mahdollista. Perussuomalaiset olivat eri linjalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion tekemän ja perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puiston kannattaman esityksen puolesta äänestivät perussuomalaisten lisäksi kristillisdemokraatit.

Esitys hävisi äänestyksessä, kun sitä vastaan äänestivät valiokunnassa kokoomus, keskusta, vihreät, SDP ja vasemmistoliitto.

– Pidän varsin erikoisena, että ulkoasiainvaliokunta katsoo kansalaisaloitteen olevan lainvastaista toteuttaa ilman, että asiasta edes pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausuntoa, Ville Tavio sanoo.

Suomi voi muuttaa omia lakejaan

Laatimassaan vastaehdotuksessa perussuomalaiset katsoo, että kansalaisaloitejärjestelmä on tarkoitettu kansanvallan välineeksi ja demokratian vahvistaminen edellyttää, että kansalaisaloitteella voidaan esittää myös lakimuutosta kansainvälisen sopimuksen alaan kuuluvasta asiasta.

– Ulkoasiainvaliokunta ei ole hankkinut asiassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, eikä ulkoasiainvaliokunta ole oikea taho päättämään asian perustuslainmukaisuutta. Perustuslainmukaisuutta ei ole myöskään ulkoasiainvaliokunnassa tutkittu, eikä asiasta ole saatu yhdenkään perustuslakioppineen lausuntoa. Näin ollen käsittelyä on syytä jatkaa ja pyytää asiassa perustuslakivaliokunnan lausunto, todetaan perussuomalaisten vastaehdotuksessa.

– On oleellista, että vaikka nykyisin lainsäädäntö perustuu usein kansainvälisiin sopimuksiin, voi Suomi suvereenina valtiona silti halutessaan muuttaa omia lakejaan.

Ottawan sopimuksesta irtauduttava

Perussuomalaisten mielestä kansainvälisistä sopimuksista irtautumista on syytä arvioida tapauskohtaisesti kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan.

– Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa pidämme perusteltuna, että kansallinen turvallisuus menee Ottawan jalkaväkimiinat kieltävän kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden edelle. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja ryhtyy tarvittaviin toimiin jalkaväkimiinakiellosta irtautumiseksi, perussuomalaiset esittää.

Suomen Uutiset