Eduskunta käsitteli tänään vasemmistopuolueiden välikysymystä nuorten tulevaisuudesta, ja valtiovarainministeri Riikka Purra joutui toppuuttelemaan oppositiota turhien pelkojen lietsomisesta. Purra myös muistutti, että ensiasunnon ostajien tilanne on tällä hetkellä sangen otollinen, koska asunnot ovat nyt edullisia ja korot ovat alhaalla.


Valtiovarainministeri Riikka Purra rauhoitteli tänään eduskuntapuheenvuorossaan vasemmisto-oppositiota, jonka välikysymyksessä maalaillaan lohdutonta tulevaisuudenkuvaa nuorille ensiasunnon ostajille.

Varainsiirtoverojen kantoja alennetaan ensi vuoden alussa, ja osana uudistusta ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu. Uudistuksen tarkoituksena on vauhdittaa asuntomarkkinoita sekä poistaa pidäkkeitä asunnon vaihtamiselle elämän taitekohdissa.

Purra totesi, että verojärjestelmän yksinkertaistaminen on järkevää markkinoiden toimivuuden kannalta, koska verojärjestelmän poikkeukset usein aiheuttavat haitallisia käyttäytymisvaikutuksia.

– Ensiasunnon ostamista on esimerkiksi turhaan lykätty siksi, että on haluttu maksimoida saatava verovapaus. Tämä ei ole se, mihin hallitus pyrkii, vaan me pyrimme nimenomaan joustavoittamaan asunnon vaihtamista elämäntilanteen ja työn mukaan, Purra sanoi.

Erityisesti pienten asuntojen hinnat laskeneet

Välikysymyksen takana olivat opposition vasemmistopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto. Purra toppuutteli oppositiota turhien pelkojen lietsomisesta ja huomautti, että nuorten ensiasunnon ostajien tilanne asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, koska sekä asuntojen hinnat että korot ovat nyt alhaalla.

– Noin yleisesti, jos lasketaan alentunut asuntojen hinta ja tämänhetkinen korkotaso, jossa kymmenvuotinen euriborikin eli yleisin asuntolainakorko, laski jo alle neljän, ja mietitään, miten tämä varainsiirtoverovapauden kustannus sitten maksetaan, niin yleensähän ihmiset ottavat sitten hieman enemmän lainaa. Tästä saadaan tulokseksi, että lainaa maksetaan muutama kuukausi enemmän. Tämän enempää hallitus ei aiheuta ensiasunnon ostajille tulevaisuuteen kohdistuvaa harmia, Purra sanoi.

Hän totesi, että markkinoilla on nyt paljon tarjontaa. Hinnat – erityisesti pienissä asunnoissa – ovat laskeneet.

– Hallituksen varainsiirtoveropäätös näyttää saaneen ensiasunnon ostajat liikkeelle, mikä on asuntokaupan ja rakentamisen suhdannetilanne huomioiden erittäin tarpeellista, Purra sanoi.

Tavoitteena vahvistaa työllisyyttä

Hallituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta eri toimilla, sopeutuksilla, rakenteellisilla uudistuksilla sekä työllisyyttä edistämällä. Hallitus puuttuu myös kannustinloukkuihin, eli eri keinoilla pyritään poistamaan työnteon kannustinongelmia.

Välikysymyksen mukaan kyse olisi ”kestämättömistä leikkauksista”. Purra kuitenkin muistutti, että jo budjettikäsittelyn lähetekeskustelun yhteydessä hallitus julkaisi ensi vuotta koskevat vaikutusarviot.

– Palautan edustajien mieleen, mitä näissä vaikutusarvioissa oli: niiden mukaan 85 prosenttia suomalaisista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot eivät muutu tai jopa kasvavat. Kyllä, myös tulonmenetyksiä löytyi. Huomattavia tulonmenetyksiä – eli yli 10 prosenttia, eli käytännössä leikkauksia etuuksista – kokee 3 prosenttia. Nämä arviot ovat staattisia, eli ne eivät huomioi esimerkiksi sitä, että henkilö työllistyy, mikä on hallituksen tavoitteena, Purra sanoi.

SUOMEN UUTISET