Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii hijabin käytön sallimista asepalveluksessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on Honkasalon jättämästä kirjallisesta kysymyksestä suorastaan pöyristynyt. Koposen mielestä asepalveluksessa kenellekään ei tule myöntää erityisvapauksia uskonnosta tai kulttuurista riippumatta.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, miten Puolustusvoimissa aiotaan mahdollistaa uskonnollisen huivin käyttö asepalveluksessa sekä asepalveluksen suorittaminen kaikille halukkaille suomalaisille uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Honkasalo toteaa tiedotteessaan, että osa suomalaisista musliminaisista on tehnyt valinnan käyttää hijabia, koska kokee sen keskeiseksi identiteettinsä ja uskontonsa kannalta.

Huivikielto kohdistuu paitsi yhden uskontokunnan jäseniin, myös yksinomaan naisiin. Honkasalon mukaan on absurdia, että samaan aikaan kun Suomi pyrkii vankeuden uhalla pakottamaan osaa kansalaisista asepalvelukseen, vapaaehtoisesti palvelukseen haluavien erityisen motivoituneiden nuorten osallistumiselle luodaan tarpeettomia esteitä.

Tietyn uskontoryhmän edustajia ei voida suosio

Ari Koponen on asiasta eri mieltä ja toteaakin, että kaikki saavat ilman muuta suorittaa asepalveluksen, mutta yhteisiä sääntöjä noudattaen.

– On tietysti harmillista, jos nämä yhtenäiset pukeutumisohjeet estävät jonkun asepalveluksen suorittamisen. Minkään tietyn uskontoryhmän edustajia ei voida kuitenkaan suosia tässä asiassa, vaan samat säännöt koskevat kaikkia. Jos yhteisiä sääntöjä ei halua noudattaa, se on sitten oma valinta.

Ei poikkeuksia pukeutumissääntöihin

Puolustusvoimista kerrotaan, että huivin käyttökielto perustuu useaan yleisen palvelusohjesäännön kohtaan. Siviilivaatteita on sallittua käyttää vain silloin, kun niitä ei voi nähdä sotilasvaatetuksen alta. Myös muiden kuin sotilaspäähineiden käyttö on kiellettyä, eikä tähän linjaan tehdä poikkeuksia.

– Ohjesäännössä määritetty linjaus perustuu siihen, että yhtenäinen ja huomiota herättämätön pukeutuminen sekä siisteys herättävät kansalaisissa yleisesti luottamusta, Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Helsingin Sanomille.

Puolustusvoimien mukaan yhtenäinen pukeutuminen lisää myös helppoa lähestyttävyyttä silloin kun kansalaiset ovat sotilaiden kanssa tekemisissä.

Armeijassa tasa-arvo toteutuu

Honkasalo toteaa asevelvollisuuslain, perustuslain ja Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten syrjintäkieltojen velvoittavan Puolustusvoimia. Koponen ei täysin ymmärrä Honkasalon toteamusta syrjintäkiellosta.

– Vasemmistosta yritetään tehdä tästäkin asiasta tasa-arvo-ongelmaa, mutta itse asiassa armeija on ainoita paikka Suomessa, missä tasa-arvo tosiasiallisesti toteutuu. Armeijassa kaikkia velvoitetaan pukeutumaan ja käyttäytymään samalla lailla kulttuurista tai uskonnosta riippumatta. Mikä olisi sen tasa-arvoisempaa? Koponen kysyy.

Suomen Uutiset