Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen on huolissaan hallituksen suunnitelmista leikata entisestään poliisin budjettia ensi vuonna. Antikainen vaatii hallitusta turvaamaan poliisille riittävät resurssit, jotta kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ylläpitää turvallisuutta säilyy jatkossakin.

Maanantaina 16.8. julkaisemassaan tiedotteessa Poliisihallitus kertoo poliisin ensi vuoden budjetin uhkaavan jäädä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikäli hallituksen budjettiriihi ei korjaa tilannetta. Tämä merkitsisi poliisin toiminnan leikkaamista sekä henkilöstön että poliisin strategisen toiminnan suhteen.

Poliisihallituksen tiedotteessa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nostaa esiin etenkin budjettivajeen vaikutuksen turvallisuuteen ja sen mahdolliseen heikentymiseen.

Hallitus rapauttaa Suomen sisäistä turvallisuutta

– Suomen poliisi on jo vuosien ajan ollut aliresursoitu, ja nyt tilanne uhkaa heikentyä entisestään. Asiointipisteiden määrää karsitaan, ja toiminta siirtyy yhä enemmän verkkoon samalla kun partiointi vähenee ja poliisia joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään etenkin haja-asutusalueilla, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen moittii.

– Haja-asutusalueiden partiot työskentelevät jaksamisensa rajoilla, mikä heikentää sekä kansalaisten turvallisuudentunnetta että poliisin työturvallisuutta. Hallitus rapauttaa tietoisesti Suomen sisäistä turvallisuutta, mutta jakaa kyllä auliisti rahaa sekä elvytyspaketteihin että kehitysapuun.

Poliisien määrä uhkaa vähentyä entisestään

Poliisihallituksen mukaan sopeuttamistoimet johtavat siihen, että poliisi joutuu tulevaisuudessa keskittymään yhä enemmän ainoastaan välttämättömien ja henkeen sekä terveyteen kohdistuvien kiireellisten uhkien torjuntaan. Tämä merkitsisi heikennyksiä muun muassa yleisen järjestyksen sekä liikenneturvallisuuden valvontaan ja rikostutkintaan.

– Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja kansalaista kohti, ja määrä uhkaa vähentyä entisestään, mikäli rahoitusta ei saada kuntoon. Resurssien keskittäminen vakavampiin rikoksiin näkyy etenkin omaisuusrikosten selvittämisprosenteissa. Suomalaiset tutkitusti luottavat poliisiin, ja hallituksen onkin syytä taata poliisille riittävät resurssit, jotta luottamus poliisin kykyyn turvata suomalaisten turvallisuutta säilyy tulevaisuudessakin, Antikainen vaatii.

Suomen Uutiset