Eduskunnan hallintovaliokunta kannattaa EU-direktiivin aktivoimista yksimielisesti. Direktiivi tarjoaa yhtenäisen eurooppalaisen ratkaisun, jonka avulla Ukrainasta sotaa pakeneville ihmisille taataan jäsenmaissa välitöntä suojaa ja yhdenmukainen asema. Valiokunta kuitenkin korostaa, että henkilöryhmät on määritettävä tarkasti ja niin, että suojelu rajataan Ukrainan sotaa pakeneviin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra kertoo Twitterissa, että eduskunnan hallintovaliokunta on päättänyt kannattaa EU:n tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimista Ukrainasta pakenevien auttamiseksi.

Valiokunta korostaa, että henkilöryhmät on määritettävä tarkasti rajaten tilapäinen suojelu Ukrainan sotaa pakeneviin.

Järjestelyä ei saa väärinkäyttää

Hallintovaliokunnan kannanotossa kiinnitetään huomiota myös hybridivaikuttamiseen. Ukrainalaisia siis halutaan auttaa, mutta samalla tulee varmistaa, että järjestelyä ei käytetä hyväksi.

Suojelua suuremmalle ryhmälle kerrallaan

Vuonna 2001 hyväksytyllä tilapäisen suojelun direktiivillä on luotu järjestelmä sellaisia joukottaisen maahantulon tilanteita varten, joissa EU:hun saapuu kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa erityisesti sodan, väkivallan tai ihmisoikeusloukkausten takia.

Direktiivi soveltuu tilanteessa, jossa unionin alueelle tulevat henkilöt ovat lähtöisin tietystä maasta tai tietyltä maantieteelliseltä alueelta riippumatta siitä, tulevatko he alueelle omasta aloitteestaan tai avustettuna esimerkiksi evakuointiohjelman kautta.

Direktiivin tarkoitus on siis mahdollistaa suojelun myöntäminen suuremmalle ryhmälle kerrallaan ilman yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta.

SUOMEN UUTISET