Komissio on tänään julkaissut ehdotuksensa tilapäistä suojelua koskevan direktiivin soveltamisesta ja sen mukaan Ukrainasta pakenevien joukossa EU-alueelle olisi tulossa myös Ukrainaan aiemmin hakeutuneita turvapaikanhakijoita tai muita kolmansien maiden kansalaisia.

Suomen Uutiset kertoi aiemmin tänään, että eduskunnan hallintovaliokunta on päättänyt kannattaa EU:n tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimista Ukrainasta pakenevien auttamiseksi.

Valiokunta korostaa, että henkilöryhmät on määritettävä tarkasti rajaten tilapäinen suojelu vain Ukrainan sotaa pakeneviin.

Hallintovaliokunnan kannanotossa kiinnitetään huomiota myös hybridivaikuttamiseen. Ukrainalaisia siis halutaan auttaa, mutta samalla tulee varmistaa, ettei järjestelyä käytetä hyväksi.

Suojelua kolmansien maiden kansalaisille

EU-komissio on tänään julkaissut ehdotuksensa tilapäistä suojelua koskevan direktiivin soveltamisesta, ja sen mukaan EU-jäsenvaltioiden alueille olisi tulossa myös Ukrainaan aiemmin hakeutuneita turvapaikanhakijoita tai henkilöitä, joille turvapaikka on jo myönnetty.

Komissio esittää, että tilapäinen EU-suojelu olisi otettava käyttöön myös Ukrainassa laillisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät voi palata kotimaahansa kyseisessä maassa vallitsevan tilanteen vuoksi.

Komission mukaan tilapäinen suojelu voisi siis kattaa myös esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat pakolaisia tai vastaavan suojelun piirissä tai jotka olivat turvapaikanhakijoita Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen aikaan. Lisäksi tilapäistä suojelua sovellettaisiin myös Ukrainassa aiemmin pitkään oleskelleisiin kolmansien maiden kansalaisiin.

Ilman yksilöllistä harkintaa tarpeesta

Vuonna 2001 hyväksytyllä tilapäisen suojelun direktiivillä on luotu järjestelmä sellaisia joukottaisen maahantulon tilanteita varten, joissa EU:hun saapuu kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa erityisesti sodan, väkivallan tai ihmisoikeusloukkausten takia.

Direktiivin tarkoitus on mahdollistaa suojelun myöntäminen suuremmalle ryhmälle kerrallaan ilman yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta.

Direktiivi soveltuu tilanteessa, jossa unionin alueelle tulevat henkilöt ovat lähtöisin tietystä maasta tai tietyltä maantieteelliseltä alueelta riippumatta siitä, tulevatko he alueelle omasta aloitteestaan tai avustettuna esimerkiksi evakuointiohjelman kautta.

SUOMEN UUTISET