Elon Musk väittää presidentti Bidenin pyrkivän rakentamaan Yhdysvaltoihin ”yksipuoluejärjestelmän” laittomia siirtolaisia hyväksi käyttäen. Kun maahan päästetään yhä enemmän laittomia tulijoita pitämällä eteläraja avoimena ja laittomasti maassa olevat laillistetaan, tuloksena on demokraattipuolueen äänestäjien määrän merkittävä nousu.

Miljardööri Elon Musk syytti presidentti Joe Bidenia yrityksestä luoda Yhdysvaltoihin ”yksipuoluejärjestelmä” laittomia siirtolaisia hyväksi käyttäen. Hänen mukaansa Biden pyrkii houkuttelemaan Yhdysvaltoihin mahdollisimman paljon laittomasti maahan tulevia siirtolaisia.

Kun laittomasti maahan tulleille myönnetään kansalaisuus, he äänestävät kiitollisina demokraatteja. Tämän seurauksena demokraatit saavat ennen pitkää pysyvän enemmistön ja tuloksena on yhden puolueen valta, Musk kirjoitti omistamassaan X-viestipalvelussa. Juuri tällaisten keskustelunavausten takia Elon Musk ei ole vallanpitäjien suosiossa.

Musk kuitenkin korosti kannattavansa laillisen maahanmuuton huomattavaa lisäämistä. Hän vastustaa vain laitonta maahantuloa.

– En ole maahanmuuton vastustaja, Elon Musk kirjoitti.

– Vastustan vain sitä, että Yhdysvaltoihin vyöryy massiivinen määrä tuntemattomia ihmisiä. Kuten jokaisen järkevän ihmisen tulisi vastustaa.

Voiko laittomasti maassa oleva äänestää?

Elon Muskin keskustelunavaus herätti päiviä kestäneen väittelyn siitä, voivatko laittomasti maassa olevat äänestää Yhdysvaltain vaaleissa. Jotkut väittelijät vetosivat siihen, että äänestäminen liittovaltion vaaleissa ilman kansalaisuutta on laissa kielletty. Toiset huomauttivat, että kansalaisuutta ei välttämättä tarkisteta. Joissakin osavaltioissa äänestäjän ei tarvitse esittää kuvallista tai muutakaan henkilöllisyystodistusta: riittää, että äänestämään tullut ilmoittaa nimensä.

Musk heitti lisää löylyä kirjoittamalla, että monissa osavaltioissa voi rekisteröityä äänestäjäksi samalla kun anoo ajokorttia. Hakijan kansalaisuutta ei tässä yhteydessä tarkisteta. Rekisteröityneille äänestäjille lähetetään heidän ilmoittamaansa osoitteeseen postiäänestyslomake, jonka kuka tahansa voi napata ja lähettää täytettynä takaisin.

Määrä vaikuttaa politiikkaan

Laittomasti maassa olevien määrä vaikuttaa politiikkaan myös kiertoteitse. Kunkin osavaltion edustajien määrä kongressin alahuoneessa riippuu sen asukasluvusta.

Myös osavaltioiden liittovaltiolta saaman rahoituksen määrä on sidottu väestölaskennan tulokseen. Ja väestölaskennassa kokonaismäärä ratkaisee: kansalaisia ei erotella ei-kansalaisista tai laittomasti maassa olevista.

Bidenin tavoite: laittomista kansalaisiksi

Laittoman maahanmuuton suurin poliittinen vaikutus syntyy kuitenkin vasta viiveellä, jos ja kun laittomasti maahan tulleet saavat kansalaisuuden. Yksi presidentti Joe Bidenin kärkitavoitteista hänen kautensa ensimmäisestä päivästä alkaen on ollut laittomasti maassa olevien laillistaminen. Heille pitää tarjota ”polkuja kansalaisuuteen”.

Bidenin tavoitteena on laillistaa maassa laittomasti oleskelevat henkilöt myöntämällä heille pysyvä oleskelulupa (”green card”) tiettyjen ehtojen täyttyessä. Laillistaminen koskisi jopa 11 miljoonaa laittomasti maassa olevaa. Pysyvän oleskeluluvan saatuaan nämä henkilöt voisivat kolmen vuoden jälkeen anoa kansalaisuutta.

SUOMEN UUTISET