Ilmastomuutoksen vastaiset toimet ovat tärkeitä. Myös taistelu köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan on kannatettavaa. Näin ajattelee enemmistö EU:n kansalaisista. Suomalaiset pistävät asiat toiseen järjestykseen, kertoo Euroopan parlamentin selvitys.

Suomalaisten mielestä EU:n tärkein tehtävä on kamppailla järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Suomalaiset pitävät erityisenä huolenaiheena myös maahanmuuttoa ja pakolaisuutta. Saman huolen jakavat lähes poikkeuksetta kaikki EU:n reunavaltiot sekä ymmärrettävistä syistä myös ruotsalaiset.

Suurin yhteinen huoli EU:n kansalaisilla on ilmasto, sitä pitää tärkeimpänä 43 prosenttia vastaajista. Toiseksi tärkeintä olisi estää syrjäytymistä ja poistaa köyhyyttä, näin ajattelee 32 prosenttia unionin asukkaista. Kolmanneksi tärkeintä olisi luoda työpaikkoja ja taistella terrorismia vastaan, kannattajia kummallakin 31 prosenttia mielipiteensä ilmaisseista.

Köyhyys ja syrjäytyminen huolettavat

Markkinatutkimusyhtiö Ipsos selvitti 17.–25. elokuuta Euroopan parlamentin toimeksiannosta 27 unionin jäsenmaassa sitä, mitkä olisivat tärkeimmät asiat, joihin europarlamentaarikkojen tulisi keskittyä työssään. Vastaajia oli kaikkiaan 26 500.

Suomalaisten 1 000 kyselyyn vastanneen tärkeysjärjestyksessä rikollisuuden ehkäisemisen jälkeen ovat ilmastokysymykset, sitten seuraavat köyhyyden ja syrjäytymisen poistaminen, maahanmuuton ja pakolaisuuden ongelmat sekä talouden vahvistaminen ja työpaikkojen luominen.

Euroopan tulevaisuus kiinnostaa niukalti

Haastattelututkimuksessa paljastui selkeitä eroja eri maiden asukkaiden välillä ja ne liittyivät useimmiten selkeisiin syy-seuraussuhteisiin. Kuten maan sijainnin ja hallitsemattoman maahanmuuton seurausten muodostamaan yhtälöön. Toisaalta vaikkapa ihmisoikeuksia arvostettiin aika lailla samalla tavalla kaikkialla.

Demokratia ja lainkuuliaisuus kiinnostavat enemmälti ainoastaan unkarilaisia ja puolalaisia. Toisaalta irlantilaiset eivät voisi asiasta juuri vähempää välittää. Euroopan tulevaisuus kiinnostaa keskimäärin vain 19 prosenttia kyselyyn vastaneista. Kyproksen asukkaista enää 8 prosenttia pitää sitä tärkeänä asiana.

Virolaiset kestävän maatalouden puolella

Reilu ja kestävä maatalous kiinnostaa vähiten Euroopan unionin asukkaita. Sitä pitää tärkeänä 15 prosenttia EU:n parlamentin kyselyyn vastaajista. Toisaalta lähes neljännes slovakeista ja virolaisista piti sitä tärkeänä EU:n panostusten kohteena.

EU-parlamentin kyselyssä selvitettiin monia muitakin asioita, liittyen muun muassa pandemia-avustusten jakoon oikeusvaltion perusteiden mukaisesti sekä kansalaisten luottamukseen oman maansa hallitukseen.

SUOMEN UUTISET