Koronan vuoksi suomalaiset ovat eläneet jo vuoden ajan epänormaalissa tilanteessa, millä on useita erilaisia vaikutuksia. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nostaa uutena näkökulmana ja huolenaiheena esille polarisaation ja yhteiskunnallisen jännitteen, jota pitkittyvä epänormaali tila synnyttää.

Koronaviruksen torjunnan osalta myös viestintä on ollut erittäin sekavaa eri viranomaisten ja poliitikkojen välillä. Varsinkin on kritisoitu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekavaa viestintää. Jussi Halla-aho kehottaakin hallitusta ja viranomaistahoja terävöittämään toimintaansa ja muutenkin ryhdistäytymään.

– Kaikki ihmiset eivät kestä kovin hyvin jatkuvaa epävarmuutta ja epäselvyyksiä, vaan kaipaavat selkeitä totuuksia joihin uskoa, Halla-aho sanoi maanantaina Tuumaustunnilla.

– Jos päätöksenteko näyttää sekoilulta ja viestintä on heikkoa, ihmiset alkavat etsiä vastauksia ja totuuksia itse. Asiaa ei auta se, että kysymysten esittäjät leimataan salaliittohörhöiksi tai epäluulon kylväjiksi. Parempi vaihtoehto aina on vain vastata kansalaisten kysymyksiin ymmärrettävällä tavalla.

Kansa ei ole asioista yhtä mieltä

Puolueen puheenjohtajana Halla-aholle tulee runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta. Viesteissä usein kysellään, miksei puolue ota selkeää kantaa johonkin tiettyyn kysymykseen, vaikka kansa olisi sitä tai tätä mieltä.

Halla-aho toteaa, että moni ei useinkaan ajattele sitä, että kansa ei ole asioista yhtä mieltä.

– Yksi on sitä mieltä, että yhteiskunta on suljettava kokonaan, koulut ja kaupat on pantava kiinni. Toinen kokee että on luotettava ihmisten omaan vastuullisuuteen ja pidettävä kaikki yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Kolmas taas pitää koronaa turhana hysteriana tai jopoa huijauksena ja rokotteita ja maskeja juonena ihmisten orjuuttamiseksi.

– Kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että heidän kansanedustajansa ja puolueensa pitäisi ajaa juuri heidän koronalinjaansa. On kuitenkin ilmeistä, että me emme voi täyttää kaikkia keskenään ristiriitaisia toiveita ja vaatimuksia vaikka olisimme jukebox, joka soittaa sitä mitä pyydetään.

Asiantuntijatkin voivat olla eri mieltä

Jussi Halla-aho on itse koulutukseltaan tutkija.

– Tiedän siis itse jotain tosiasioiden ja tulkintojen olemuksesta ja tieteellisen tiedon luonteesta. En ymmärrä virologiasta enkä epidemiologiasta kovinkaan paljon, ja mikä tärkeintä: ymmärrän sen, että en ymmärrä. Ymmärrän osaamiseni rajat. Voin toki hyvin lukea numeroita, graafeja ja käppyröitä, siis faktoja internetistä, mutta minulla ei ole koulutusta eikä osaamista niiden tieteellisesti pätevään tulkintaan. Siksi tilannetta hahmottaessani ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kuunnella niitä, joilla viran ja koulutuksen puolesta on velvollisuus ymmärtää ja tietää.

Tosin, joskus asiantuntijatkin ovat keskenään eri mieltä ja joskus jopa erehtyvät.

– Tieteellinen tieto on sellaista, että se korjaa itseään erehdysten kautta. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että eksakteissa luonnontieteissä tieteelliset tulkinnat ja arviot ovat todennäköisemmin oikeita kuin maallikkotulkinnat ja siksi parempia ohjenuoria poliittiseen päätöksentekoon, Halla-aho sanoo.

Katse suurissa kysymyksissä myös kriisin keskellä

Halla-aho korostaa, että perussuomalaiset ei ole koronapuolue, eivätkä perussuomalaiset aja politiikassa jotain tiettyä koronalinjaa

– Me emme ole korona-asiantuntijoita, eikä meillä ole eväitä kiistellä luonnontieteilijöiden kanssa luonnontieteellisistä kysymyksistä. Meidän tehtävämme kuitenkin on tehdä saatavilla olevan tiedon pohjalta arvovalintoja ja poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi päätöksiä siitä, onko parempi sulkea valtakunnan rajat vai yhteiskunta. Kumpi on tärkeämpää: ulkomaalaisen oikeus tuoda esteettä tautia maahan vai suomalaisten oikeus käydä koulua, harjoittaa elinkeinoa, tehdä töitä.

Ongelmat ja uhat, joita perussuomalaiset haluavat torjua ja ratkaista, samoin tavoitteet joita perussuomalaiset haluavat edistää, olivat olemassa jo ennen koronaa ja ne ovat olemassa myös koronan jälkeen.

– Katse on siis pidettävä suurissa kysymyksissä myös kriisin keskellä. Vaikka poikkeustila kiristää kaikkien hermoja, meidän on oltava yhtä koronaa vahvempi puolue ja koronaa vahvempi yhteiskunta.

PS-teemat ajankohtaisempia kuin koskaan

Halla-aho korostaa, että perussuomalaiset on vastuullinen ja kansallismielinen vaihtoehto kaikille muille. Perussuomalaisten teemat eivät liity koronaan, mutta koronan vuoksi ne ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Halla-aho myös vakuuttaa, että perussuomalaiset jatkavat vaaleihin valmistautumista, päättivät muut puolueet niiden ajankohdasta mitä hyvänsä.

– Perussuomalaisille kuntien ja valtion tehtävä on puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. me kannatamme maltillista verotusta, turhien menojen leikkaamista ja sitä, että ihmiset voivat asua, työskennellä ja yrittää kaikkialla Suomessa.

Ihmiset haluavat tulla toimeen työllään

Halla-aho myöntää, että koska alueelliset olot Suomessa vaihtelevat suuresti ja elinkeinorakenne on erilainen eri puolilla maata, valtakunnan sisäisiä tulonsiirtoja edelleen tarvitaan, jotta voidaan turvata realistinen mahdollisuus kaikille asua missä tahansa Suomessa.

– Samaan aikaan pitää tietysti pyrkiä siihen, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus harjoittaa tuottavaa toimintaa, kuten yritystoimintaa. Sen ympärille sitten syntyy elinkeino- ja palvelualan työpaikkoja. Ennen kaikkea ihmiset haluavat kuitenkin tulla itse omalla työllään toimeen. Samalla oleellista on, että kunnat pystyvät rahoittamaan mahdollisimman suuren osan omista menoistaan verotuloilla.

SUOMEN UUTISET