Helsingin keskustassa käynnistettiin nopealla aikataululla ja alueen yrityksiä kuulematta kokeilu Esplanadien muuttamisesta yksikaistaisiksi ja kävely- sekä pyöräilyalueiden lisäämisestä toukokuusta 2023 alkaen. Esplanadi-kokeilun kesän tulokset kertovat, että kokeilusta on ollut enemmän haittaa kuin kuin hyötyä alueen yrityksille.

Helsingin Yrittäjien tiedote kertoo, että Esplanadi-kokeilusta on tehty monenlaista seurantaa, ja ensimmäiset seurantatiedot kesä-elokuulta 2023 ovat valmistuneet.

Kokeilun vaikutusta alueen elinvoimaan tutkittiin mobiilidataan perustuvan viipymien seurannalla ja alueen toimijoille osoitetulla kyselyllä, johon vastasi 37 alueen yritystä, alueen suuret kiinteistönomistajat sekä tapahtumia alueella järjestäviä toimijoita.

Kotimaisten matkapuhelinten seurantaan perustuva datatieto kertoo, että käynnit, asioinnit ja viipymisen pituudet Esplanadien alueella ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet hieman viime kesästä. Käytetyssä mobiilidataseurannassa eivät näy ulkomaisten matkailijoiden liikkumiset.

– Ydinkeskustaan on saapunut tänä kesänä enemmän ihmisiä, joita ei kuitenkaan ole saatu houkuteltua käymään ja asioimaan Esplanadien alueella. Tänä kesänä myös Helsinki Biennaali lisäsi ydinkeskustassa kävijöitä, mutta Esplanadien alueen kävijä- ja asiointimäärissä ei ollut kuin pientä kasvua, toteaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Huoltoliikenne toimii huonommin

Esplanadien alueen yrityksille tehtiin myös kysely kokeilun vaikutuksista niiden myyntiin ja ostotapahtumien määrään. Alueen toimijoista 24,3 prosenttia oli myynyt enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, 37,8 prosenttia oli myynyt saman verran ja 35,1 prosenttia oli myynyt vähemmän.

– Kokeilun vaikutukset Esplanadien alueen yrityksiin ovat olleet kahtiajakoiset. Ravintoloille ja kahviloille uudistus on ollut positiivinen, mutta kaupan alan yrityksiin se on vaikuttanut haitallisesti, Helsingin Yrittäjien tiedotteessa todetaan.

Myynnin laskuun vaikutti yrittäjien mukaan kadunvarsien pysäköintipaikkojen puute ja yleinen negatiivinen keskustelu autoilun mahdollisuuksien heikentymisestä keskustassa sekä turistien puuttuminen. Joka toisella vastaajista huoltoliikenne toimi aiempaa huonommin.

Yrityksiä kuunneltava tarkemmin

Myös yritykset, joiden myynti pysyi ennallaan viime vuoteen verrattuna, kritisoivat uudistuksen vaikutuksia kadunvarsipysäköintiin, ruuhkiin ja huoltoajoihin, jotka toimivat heikommin 79 prosentilla. Kriittisimmin kokeiluun suhtautuivat kuljetusliikkeet, joiden toiminta keskustassa on vaikeutunut merkittävästi.

Alueen yrityksistä 35 prosenttia suhtautui kokeilun jatkoon kielteisesti, 38 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa ja 27 prosenttia suhtautui jatkoon myönteisesti.

– Esplanadi-kokeilu ei ole kasvattanut alueen elinvoimaa kuluvana kesänä, ja alkaneen talvikauden aikana laajempia kävelyalueita ei muutoinkaan päästä hyödyntämään. Sen sijaan kokeilun haittavaikutukset Esplanadien alueen huolto- ja jakelu- ja muuhun liikenteeseen sekä kadunvarsipysäköintiin kasvavat talviolosuhteissa. Alueella toimivia yrityksiä tulee nyt kuunnella tarkalla korvalla, ja kokeilu pitää myös voida tarvittaessa keskeyttää, sanoo Oksala Helsingin Yrittäjien tiedotteessa.

Ihmisten kokemus heikentynyt

Ongelma on tiedostettu myös Helsingin kaupungilla, mutta tehdäänkö sille mitään, onkin sitten toinen juttu.

Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva pohtii Helsingin Uutisten kolumnissaan, miten ”laajennetut Espat” taipuvat talvikäyttöön ja houkuttelevatko ne lisäkävijöitä keskustaan.

– Ydinkeskustaa ympäröivät lukuisat infrahankkeet ovat aiheuttaneet sen, että ihmisten kokemus keskustan saavutettavuudesta on heikentynyt ja tämä on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että kävijämäärät eivät ole nousseet. Tämä taas on vaikuttanut keskustan liikkeiden kannattavuuteen.

– Liikenteessä käytetty aika on lisääntynyt ja tätä myötä olemme myös menettäneet yhden keskeisistä kansainvälisesti merkittävästä kilpailukykytekijästämme eli helppoudesta ja nopeudesta kaupungissa liikkumiseen, elinkeinojohtaja kirjoittaa.

SUOMEN UUTISET