Kiinan mielestä ilmastotavoitteet ovat vaarassa. Syy ei suinkaan ole Kiinan reippaan hiilivoimakapasiteetin ja päästöjen kasvussa, vaan kehittyneissä maissa. Kiina muistuttaa, että kehittyville maille – Kiina mukaan lukien – tulisi ohjata tukirahoja, jotta päästötavoitteet eivät kaatuisi.

Tukirahaa on poliittisella tahdolla luvattu kehittyville talouksille 100 miljardia dollaria vuosittain energian teknologiamurroksen tuomien kustannusten vuoksi. Kiina olisi siten yksi tukirahoja saavista maista.

Kiinan mukaan kehittyneiltä mailta uupuu poliittista tahtoa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tämä on sivallus Yhdysvaltojen suuntaan, sillä maa irtisanoutui Pariisin ilmastosopimuksesta.

Kiina: Hiilitullit vahingollisia

Euroopan komissio on kehottanut EU-maita hyväksymään päästörikkaiden maiden tuotteille erillisiä hiilitulleja. Kiinan mukaan tämä olisi vahingollista.

Kiinan mukaan kehittyneiden maiden hiilitullit vain lannistaisivat kehittyvien maiden halun taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Henri Alakylä