Suomen talouskasvu on pysähdyksissä, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kysyntää. Talouden odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna kotitalouksien ostovoiman kasvun myötä.

Julkinen talous heikkenee tästä vuodesta lähtien, ja julkisyhteisöjen alijäämä on noin 3 prosenttia vuosina 2024–2026. Velkasuhde kasvaa ennustejaksolla, kertoo valtiovarainministeriön tuore talouskatsaus.

Suomen talous supistuu loppuvuonna. Ensi vuonna yksityinen kulutus, investoinnit ja vienti kääntyvät kuitenkin kasvuun ja BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Vuonna 2025 kulutuksen sekä investointien kasvu vahvistuu, ja BKT kasvaa 1,8 prosenttia.

Ei tukea julkisista varoista

Valtiovarainministeriö toteaa, että korkojen nousu vaikeuttaa erityisesti asuinrakentamista. Myös teollisuuden tilanne on heikko, kun täyttyneitä varastoja puretaan.

– Taantuma näyttää toistaiseksi varsin tyypilliseltä talouden suhdannekiertoon liittyvältä negatiivisen kasvun vaiheelta. Lievä ja lyhytaikainen taantuma ei anna aihetta tukea talouden kokonaiskysyntää julkisin varoin. Julkisen taloudenpidon automatiikka ja finanssipolitiikka tukevat taloutta jo muutenkin vuosina 2023–2024, sanoo ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander.

Ennusteessa on riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen ja maailmantalouteen. Niiden toteutuminen viivästyttäisi talouden elpymistä ja pitkittäisi taantumaa.

Kysyntä piristyy ensi vuonna

Kysynnän odotetaan piristyvän Suomessa ja euroalueella ensi vuonna. Inflaation hidastuminen jatkuu ja palkankorotukset ylittävät hintojen nousun. Korkojen nousu on jo pysähtynyt, ja niiden odotetaan kääntyvän laskuun ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoima kääntyykin kasvuun ja sen myötä myös kotitalouksien kulutus lisääntyy sekä vuosina 2024 että 2025, valtiovarainministeriö kertoo.

Vaikka asuinrakentaminen vähenee, ovat investointinäkymät valoisat. Edullinen energia ja kunnossa oleva hintakilpailukyky lisäävät myös tuotannollisia investointeja.

Rakentamisessa työllisyystilanne heikkenee, mutta yleisesti työllisyys kasvaa jo ensi vuonna. Vuoteen 2025 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7 prosenttiin.

Alijäämää on supistettava

Julkisen talouden tilanne on edelleen heikko. Velkasuhteen kasvun pysäyttäminen edellyttää erityisesti valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden alijäämien supistamista.

Valtiovarainministeriön ennusteessa on mukana hallitusohjelmasta ne toimet, jotka ovat mukana julkisen talouden suunnitelmassa tai vuoden 2024 talousarvioesityksessä. Tämä on hieman yli puolet 6 miljardin suunnitellusta sopeutuskokonaisuudesta.

SUOMEN UUTISET