Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen totesi tänään, että elpymispaketissa on kyse merkittävästä EU:n muutoksesta.

Immonen muistutti, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo aiemmin todennut, että EU:n elpymispaketissa on kyse Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille rinnastuvasta järjestelystä, joka muuttaa merkittävällä tavalla unionin luonnetta.

– Näin valiokunta katsoo, että elpymispakettia koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Tämä osaltaan kertoo sen, kuinka merkittävästä muutoksesta nyt EU:ssa on kyse ja kuinka merkittävästä perussopimusten tulkintakäytännöstä on kyse. Tätä emme hyväksy — tuskin hyväksyy Suomen kansakaan.

– Elpymispaketti murentaa EU:n sääntöperusteisuutta, lisää moraalikatoa ja vie Suomen tulonsiirtounioniin ja lopulta liittovaltioon, Immonen sanoi.

SUOMEN UUTISET