Siirtolaispolitiikka on Saksassa eräs kuumimmista eurovaaliteemoista. Vihreät haluavat tulijoille turvallisia saapumisreittejä. Kristillisdemokraatit, AfD ja Wagenknecht-puolue vaativat muuton rajoittamista sekä anomusten käsittelyn siirtämistä kolmansiin maihin.

Saksa on ollut aina suosittu kohde aidoille pakolaisille ja vainon kohteeksi joutuneille sekä parempia elinoloja itselleen ja perheelleen etsiville ihmisille kaikkialta maailmasta.

Saksan humaaniin ja vapaamieliseen ulkomaalaispolitiikkaan vaikuttaa velvollisuus hyvittää synkkää natsihistoriaa. Tämä näkyy kirjauksena myös Saksan perustuslaissa, jossa taataan kaikille poliittisesti vainotuille oikeus turvapaikkaan.

Jatkuvasti kasvaneet maahantulijoiden määrät, kuntien voimavarojen loppuminen, kansalaisten auttamishalun hiipuminen ja lisääntynyt turvattomuus ovat kuitenkin synkistäneet mielialaa.

Merkelin tervetulokulttuuri vaihtui peloksi

Liittokansleri Angela Merkelin (CDU) aikainen tervetulokulttuuri, jolloin Syyriasta, Irakista ja muualta tulleita kukitettiin rautatieasemilla, on muuttunut torjunnaksi ja monilla paikkakunnilla suoranaiseksi peloksi.

Saksalaisten asennemuutokseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea maahantulijoiden yliedustus väkivalta- ja muissa rikoksissa sekä pelko, että aitojen turvapaikanhakijoiden joukossa saattaa tulla myös terroritekoihin valmiita islamisteja, kuten on tapahtunut. Kunnat ovat voimavarojensa äärirajoilla ja rahat lopussa.

Ilmapiirin muuttuminen näkyy myös kyselyissä, joiden mukaan saksalaisten enemmistö pitää siirtolaisuutta yhtenä tärkeimmistä eurovaaliteemoista ja haluaa maahantulolle rajoituksia.

Liittopäivillä edustetuilla puolueilla on ollut Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD) lukuun ottamatta tähän asti pääosin yhtenäinen linja maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin riippumatta siitä, onko kyseessä hallitus- vai oppositiopuolue.

Koska aihe on vahvasti esillä myös syykuussa pidettävissä Thüringenin, Sachsenin ja Brandenburgin osavaltiovaaleissa, niin puolueet yrittävät lyödä kaksi kärpästä samalla iskulla ja tarjota eurovaaliohjelmissa omia painotuksiaan myös niitä silmällä pitäen.

Kaksoisstrategiaan vaikuttaa ennen kaikkea pelko AfD:n menestymisestä, perustuuhan sen suosio paljolti Saksan nykyisen maahantulo- ja turvapaikkapolitiikan arvosteluun.

Kristillisdemokraatit ajavat käsittelyä kolmansiin maihin

Liittopäivillä oppositiossa istuvat kristillisdemokraattiset puolueet CDU ja CSU haluavat pitää kiinni humanitäärisen maahanmuuton perusteista vaatien samalla laittoman siirtolaisuuden estämistä.

Euroopan rajavalvontaviranomaisesta (Frontex) se haluaa aidon rajapoliisin tarvittavine resursseineen ja oikeuksineen. Ulkorajojen valvontaa on tehostettava tarvittaessa raja-aitoja pystyttämällä.

Sisärajojen valvonta on oltava CDU:n ja CSU:n mielestä Euroopassa mahdollista siihen asti, kunnes ulkorajojen valvonta on kunnossa. Turvapaikkakäsittelyn ne haluavat siirtää turvalliseen kolmanteen maahan.

Vihreät ja demarit eivät halua takaisintyöntöjä

Demarit ja vihreät painottavat eurovaaliohjelmissaan solidaarista ja humaania siirtolais- ja turvapaikkapolitiikkaa. Ne vastustavat maahantulon estämistä työntämällä tulijat väkipakolla takaisin rajalinjan toiselle puolelle.

Vihreät pitävät takaisin pakottamista laittomana ja haluavat, että sellaiseen osallistuneet rajavartijat vedetään oikeudelliseen vastuuseen. Siirtolaisille on järjestettävä vihreiden mukaan turvallisia saapumisteitä Eurooppaan.

Puolue vaatii vapaaehtoisten avustusjärjestöjen kriminalisoinnin lopettamista. Valtioiden on osallistuttava sen mukaan meripelastuksen järjestämiseen ja koordinointiin.

Demarien eurovaaliohjelmassa Välimerellä tapahtuvassa toiminnassa kyse on ihmisten merihädästä pelastamisesta, johon kaikki alukset ovat kansainvälisen merilain mukaan velvoitettuja.

Demarit haluaisivat eurooppalaisen integraatio- ja kehitysrahaston, josta tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia.

Siirtolaisuuden hillitsemiseksi saksalaisdemarit vaativat Eurooppaa auttamaan lähtömaita kehittämään omaa talouttaan ja lisäämään näin koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia paikan päällä.

AfD vaatii Schengen-sopimuksen uudistamista

EU:sta itsenäisten valtioiden liittoa ajava AfD vaatii vaaliohjelmassaan turvapaikka- ja siirtolaispolitiikan palauttamista kansalliseen päätöksentekoon. Se vaatii maahantulon voimakasta rajoittamista sekä ”rajaton Eurooppa” -ideasta luopumista.

Schengenin sopimus on AfD:n mielestä uudistettava kokonaan, koska sopimus mahdollistaa sen mukaan nykyisellään myös rikollisten ja terroristien vapaan liikkumisen koko EU:n alueella. Rajojen osalta puolue esittää mallia, jossa rajoja suojaavat EU ja jäsenvaltio yhdessä.

AfD vaatii massamuuton lopettamista eurooppalaiselle kulttuurille vierailta alueilta sekä siirtolaisten uudelleenasuttamisohjelman sijasta ohjelmaa, jolla turvapaikan saaneet palautetaan takaisin kotimaihinsa vainojen ja sotien loputtua.

Välimerellä siirtolaisia kuljettavat kumiveneet on hinattava AfD:n mukan takaisin lähtöpaikkaan ja merestä pelastetut lähimpään satamaan.

Työperäisessä maahanmuutossa olisi AfD:n mukaan houkuteltava ulkomaille muuttaneita saksalaisia takaisin kotimaahan.

Euroopan ulkopuolelta tulevien kohdalla olisi otettava AfD:n mielestä käyttöön pisteytyssysteemi, jonka avulla arvioidaan Japanin malliin tulijoiden soveltuvuus maan oloihin ja niihin tehtäviin, joissa vallitsee työvoimapula.

Vasemmistopuolue haluaa laillistaa laittomat

Vasemmistopuolue Linke vaatii Frontex-rajavartioviranomaisesta pelastusorganisaatiota, joka varustetaan riittävillä resursseilla varmistamaan, ettei Euroopan ulkorajoilla loukata ihmisoikeuksia.

Välimeren meripelastukselle se vaatii vihreiden ja demarien tavoin valtiollista tukea. Myös laittomien maahantulijoiden pakottamisen takaisin rajan yli Linke torjuu. Vihreiden tavoin se haluaa pakolaisille ja siirtolaisille turvallisia tuloreittejä Eurooppaan.

Linke vastustaa kristillisdemokraattien vaatimuksia turvapaikka-anomuskäsittelyn sijoittamisesta kolmanteen maahan sekä karkotuksia. Linke haluaa laittomasti maahan tulleiden oleskelun laillistamista sekä kaikille tulijoille oikeutta valita vapaasti asuinpaikkansa.

Liberaalipuolue kannattaa ulkorajoille pakolaiskeskuksia

Hallituksessa demarien ja vihreiden kanssa istuva liberaalipuolue FDP vaatii EU:n ulkorajojen valvonnan tiukentamista sekä Frontexia ottamaan vastuun Välimeren meripelastuksesta.

Säännöstelemätön maahantulo on saatava liberaalien mukaan hallintaan, jotta kansalaiset saataisiin hyväksymään laillinen maahantulo. Ammattityövoiman maahanpääsyä olisi FDP:n mielestä helpotettava ja samalla hylkäyksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamista nopeutettava.

EU:lta liberaalipuolue vaatii selkeitä sääntöjä, joilla estetään kertaalleen turvapaikan saaneiden siirtyminen toiseen EU-maahan anomaan uudestaan turvapaikkaa.

Euroopan ulkorajoille FDP haluaa eurooppalaisia pakolaiskeskuksia, joissa käsitellään anomukset ennen kuin matka jatkuu sisämaahan.

BSW ei halua työperäistä maahanmuuttoa kehitysmaista

Eurovaaleissa on mukana omilla ehdokkaillaan myös kannatusta vauhdilla kasvattava Linkestä lohjennut ”Bündnis Sahra Wagenknecht” -puolue (BSW). Uusi vasemmistopuolue ajaa kristillisdemokraattien ja AfD:n tavoin rajavalvonnan tiukentamista sekä turvapaikka-anomusten käsittelyn siirtämistä kolmanteen valtioon.

Se vaatii Euroopalta toimia pakolaisuuden ja siirtolaisuuden syiden poistamiseen ulko-, kauppa- ja talouspolitiikan avulla sekä aseidenvientikieltoa kriisialueille.

Ammattityövoiman houkuttelun kehittyvistä maista Wagenknechtin puolue torjuu sillä perusteella, että kukin maa tarvitsee itse omat koulutetut kansalaisensa. Saksaan ammattityövoimaa saadaan sen mukaan omasta maasta ja muista kuin kehitysmaista nostamalla palkkoja.

Pertti Rönkkö, Berliini