Hallituksen talousarvion ja perussuomalaisten budjettiesitysten suurin ero on siinä, että perussuomalaiset asettavat suomalaisten hyvinvoinnin etusijalle, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.

– Siinä missä hallitus on syönyt vaalilupauksiaan yksi toisensa perään, perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on juuri ne asiat, joista olemme puhuneet jo vuosia, Leena Meri painottaa.

Leikataan kehitysapua ja maahanmuuttoa

Perussuomalaisessa vaihtoehdossa kotimaiseen ostovoimaan ja yritysten toiminnan parantamiseen satsataan 700 miljoonaa.

– Me leikkaisimme nämä varat maahanmuutosta, kehitysavusta, yritystuista ja poliittisesta hallinnosta. Rinteen hallitus kahmii halpatyövoimaa, korottaa polttoaineverotusta, leikkaa kotitalousvähennyksistä ja lisää valtion hallinnon kuluja lisäämällä ministereitä, erityisavustajia ja valtiosihteereitä.

– Siinä missä hallitus lisää valtionvelkaa, perussuomalaisten vaihtoehdossa velkaa otettaisiin noin 200 miljoonaa euroa hallitusta vähemmän, Meri sanoo.

Ilmastotulleja eniten saastuttaville

Meri toteaa, että ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofit ovat todellisuutta, mutta hallituksen tulisi tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EU:ssa ja kaikissa kansainvälisissä pöydissä sen sijaan, että se keskittyy vain suomalaisten arjen kurjistamiseen.

– Hallituksen tulisi EU:ssa vaatia ilmastotulleja niille EU:n ulkopuolisille tuotteille, joita valmistetaan ympäristöstä välittämättä. Kiina, Yhdysvallat ja Intia kasvattavat päästöjä samaan aikaan kun Suomen hallitus haluaa, että Suomi tekee näidenkin maiden osuuden, joka on käytännössä mahdotonta, koska Suomen osuus koko maailman päästöistä on promilleluokkaa.

Tuetaan duunareita ja yrittäjiä

Perussuomalaiset arvostavat suomalaista työntekijää ja työnantajaa.

– Talouspolitiikan täytyy lähteä suomalaisesta työstä ja yrittämisestä, joita tulee tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Laittomasti maassa olevien työllistäminen ja halpatyövoimalla suomalaisen työvoiman korvaaminen ei ole mitenkään perusteltavissa. Tehdystä työstä pitää maksaa asianmukainen palkka, jolla on tultava toimeen.

– Yrittäjyyttä tuetaan esimerkiksi nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja uusimalla yhteisöveromalli pk-yrityksille. Mallissa pk-yritys vapautuisi yhteisöverosta edellyttäen, että se palkkaa säännöllisesti uusia työntekijöitä eikä maksa omistajilleen osinkoa. Uusien yrityksien perustamista kannustetaan myös nostamalla pakollisen YEL-vakuutuksen alarajaa. Tätä Suomen Yrittäjätkin ovat esittäneet, Meri sanoo.

Panostuksia suomalaisiin

Meri toteaa, että perussuomalaisia syytetään sydämettömiksi, kun puolue haluaa panostaa ensi sijassa omiin kansalaisiin.

– Onko sydämetöntä ajatella vähävaraisia vanhuksia, lapsiperheitä, työssäkäyvien jaksamista, omaishoitajien tukemista, asumiskulujen laskemista ja edullisen liikkumisen tukemista?

SUOMEN UUTISET