EU-maat eivät päässeet vieläkään sopuun unionin velkaa ja alijäämää koskevasta sääntöuudistuksesta. Suomi on komission ”tarkkailuluokalla” ja sopeutustoimet ovat välttämättömiä. Siinä lyhykäisyydessään ministeri Purran terveiset EU:n valtiovarainministerikokouksesta Brysselissä.

Kolme tärkeintä avoinna olevaa asiaa finanssipoliittisissa säännöissä liittyvät valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan alijäämämenettelyyn, velkaa ja alijäämää koskeviin turvalausekkeisiin sekä julkisen talouden investointeihin. Sopu säännöistä saattaa kuitenkin syntyä vielä tämän vuoden puolella.

– Saksa yleisesti on sitä mieltä, että EDP:n pitää pysyä ennallaan ja Suomi kuuluu tähän samaan rintamaan, Purra totesi tiedotustilaisuudessa Brysselissä perjantaina iltapäivällä.

– Asiassa olisi löytymässä jonkinlainen kompromissi niin, että liiallisen alijäämämenettelyssä olevaa jäsenvaltiota koskevat julkisen talouden korjaamisen vaateet pysyisivät pitkälti ennallaan, mutta vastineeksi tälle pöydällä on mukana ehdotus, jossa näistä sopeutusvaatimuksista voitaisiin väliaikaisesti tässä uusien sääntöjen alkuvaiheessa poiketa.

”Poliittisesti toteuttamiskelpoiset” säännöt

Sopeutustoimien tulee olla riittävän vaativia ja sääntöjen riittävän tiukat mutta kuitenkin toteuttamiskelpoiset. Tavoite on, että sääntöjä kyetään myös noudattamaan. Purran mukaan on ajateltava siis sitä, että säännöt ovat ”poliittisesti toteuttamiskelpoisia”.

– Tavoittelemme edelleen vaativaa mutta toteuttamiskelpoista, alenevaan velkauraan johtavaa polkua niin, että saavutetaan säännöt, jotka edistävät vastuullista taloudenpitoa koko EU:ssa.

Julkisen talouden tila huolestuttava

Euroopan komissio on todennut Suomen olevan ensi vuoden osalta ”riskissä” poiketa annetuista taloudenpitoon liittyvistä suosituksista julkisten menojen kasvuun liittyen. Komissio on kehottanut Suomen ryhtymään ”korjaaviin toimiin”.

– Olemme sillä tarkkailuluokalla. Julkisen talouden tila on Suomessa hyvin huolestuttava.

– Tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitsemme uusia sopeutustoimia.

Virkamiestyöryhmä pohtii sopeutustoimia

Sopeutustoimia pohtii parhaillaan valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä, joka tuottaa ehdotuksia hyvinkin nopealla aikataululla. Tammikuussa alkavat poliittiset keskustelut – ja mahdollisia päätöksiäkin on tiedossa tuolloin.

– Tämä ei tule olemaan helppo homma – hallitusneuvotteluita muistaen – mutta se on täysin välttämätöntä. Hallitusohjelmassa on kirjaukset siitä, mitä tavoittelemme ja mikäli näyttää siltä, että emme tavoitteisiin pääse, niin meidän on kyettävä suuntaamaan kurssia uudelleen.

Verotuskin esillä

Keskusteluita tarvittavista toimista ei ole virallisesti käyty, mutta Purra on tuonut huolensa esille ja korostanut ”tarvetta lisätoimille”. Euroopasta tai maailmalta ei ole tulossa vetoapua Suomelle, joten voidaan olettaa, että ”kaikki menee tällä hetkellä huonompaan suuntaan”.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin myös sopeutustoimien vaatimista mahdollisista veronkorotuksista. Purran mukaan ”kaikki mahdollisuudet pitää olla käytössä ja verotukselliset ratkaisut ovat niistä yksi”.

SUOMEN UUTISET