Maahanmuuttajien työttömyys on yleisempää ja palkat pienemmät kuin syntyperäisillä ruotsalaisilla. Pienistä tuloista kertyy niukasti verotuloja. Paine hyvinvointiyhteiskunnan palveluita kohtaan kasvaa, toteavat sosialidemokraattiset kansantaloustieteilijät Expressenissä.

Kriittistä yhteiskunnallista keskustelua maahanmuuton todellisista vaikutuksista hankaloittaa se, että eliitti eli päättäjät asuvat alueilla, joilla maahanmuuton haitat eivät välittömästi tule silmille. Eliitti myös pääsääntöisesti työskentelee ammateissa, joissa segregaatio on tuntematon käsite.

– Kestämättömän maahanmuuttopolitiikan kantajaksi joutuu eritoten teollisuuspaikkakuntien sekä ongelmalähiöiden työväenluokka. He työskentelevät aloilla, joissa paine palkkojen laskemiseen kasvaa ja nämä ihmiset joutuvat vielä asumaan sosiaalisesti rauhattomilla alueilla. Työläisten lapset joutuvat ahtaisiin kouluihin, joissa monilla oppilailla on vaikeuksia selvitä asetetuista oppimistavoitteista, kirjoittavat sosialidemokraattisen kansantaloustieteellisen seuran (Socialdemokratiska ekonomklubben) jäsenet Emil Bustos ja Nils Lager Expressenin keskustelupalstalla.

Maahanmuuton hinta 50 miljardia vuodessa

Tieteellinen konsensus vallitsee siitä, että maahanmuutto on viime vuosina ollut valtiolle pelkästään kustannus. Ekonomisti Joakim Ruist on viimeisimmässä tutkimuksessaan osoittanut, että ulkomailla syntyneiden kansantaloudelliset nettokustannukset olivat vuonna 2018 kokonaista 50 miljardia kruunua (4,8 miljardia euroa).

– Pakolaisten vastaanottamista ei siten voi perustella valtaväestölle taloudellisilla tekijöillä. Ja miksi on niin? Se ei johdu siitä, että ulkomailla syntyneet saavat enemmän tukia vaan siitä, että he maksavat vähemmän veroja kuin kantaväestö. Maahanmuuttajilla on korkeampi työttömyysaste ja pienemmät palkat. Näin kasvava maahanmuutto asettaa yhä suurempia paineita koko hyvinvointivaltion olemassaololle.

Tosiasasioiden tunnustaminen helpottaa päätöksentekoa

Kun maahanmuuton todellisuus on sitä, että eri kansalaisryhmät eivät enää kohtaa ja integaatio vaihtuu segregaatioon, niin kansalta menee usko koko humanitaariseen pakolaisapuun. Se voi olla kohtalokasta monelle todelliselle avuntarvitsijalle tulevaisuudessa.

– Vaikka on tärkeätä myöntää, että valtaosa Ruotsiin tulleista on oikealla asialla, niin vääristynyt kuva maahanmuuton seurauksista ei auta meitä selviämään hyvinvointivaltion tulevaisuuden ongelmista. Yhteiskunnalliset ongelmat täytyy ensin ymmärtää oikein, jotta ne voidaan ratkaista.

SUOMEN UUTISET