Perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliisien kokemasta kuormituksesta. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton keskiviikkona julkistaman jäsenkyselyn tulokset ovat synkkää luettavaa.

– Työhyvinvointi ja -turvallisuus näyttävät laskeneen kaikilla mittareilla. Huolestuttavaa on myös, että yhdeksän kymmenestä kentällä olevasta poliisista ei pidä hallituksen suunnitelmaa poliisien määrän nostamisesta 7 500:aan vuoteen 2022 mennessä riittävänä, Jari Ronkainen kertoo.

Kansalaisten luottamus horjuu

Poliisin resurssipulan ja kiireen vuoksi jopa 100 000 hälytystehtävää on jäänyt ajamatta. Ronkainen on huolissaan kansalaisten luottamuksesta poliisiin.

– Jos Suomen kaltaisessa luottamusyhteiskunnassa kansalainen ei enää koe saavansa poliisilta apua konkreettisissa ongelmissa, niin ollaan huonolla tolalla. Vasteaikojen pidentyminen, rikosten selvitysmäärien lasku ja esimerkiksi liikennevalvonnan puute nakertavat kansalaisten luottamusta, Ronkainen perustelee.

Suomi matkalla Ruotsin tielle

Kyselyssä nousi esiin myös väkivaltaisten jengien ja kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen. Ronkainen esittää välittömiä lisäresursseja poliisille, mutta myös poliisin ja sisäministeriön sisäisten tehtävien priorisointia.

– Henkilöstöresurssia tulisi priorisoida siten, että turhasta otetaan pois ja kohdistetaan akuuteimpiin pisteisiin. Sisäministeri Ohisalon tulisi puuttua myös maahanmuuton myötä tulleeseen ja rajat ylittävään rikollisuuteen, ennen kuin Suomessakin ollaan Ruotsin tiellä, Ronkainen sanoo.

SUOMEN UUTISET