Pääministeri Sanna Marin on edelleen vakuuttunut siitä, että elvytyspaketti on Euroopalle hyvä ratkaisu ja sen seurauksena myös Suomen talous jotenkin hyötyy. Kukaan ei vaan tiedä, miten se tapahtuisi.

Pääministeri Sanna Marinia (sd) ei nähty eilen eduskunnassa keskustelemassa EU-elvytyspaketista syyksi kerrotun omaehtoisen karanteenin vuoksi. Tänään Marin saapui kuitenkin paikan päälle puolustamaan EU-elvytyspakettia, yhteisvastuullista velkahimmeliä, josta seuraa Suomelle useiden miljardien tappiot.

Pääministeri ei puheenvuorossaan eduskunnalle maininnut sanallakaan tai ottanut mitään kantaa elvytyspakettia kohtaan esitettyyn kritiikkiin saati useisiin asiantuntijalausuntoihin, joissa on osoitettu virheelliseksi paketin puolesta esitetyt poliittiset argumentit.

Ylläpitää tarinaa, että Suomi menestyi EU-neuvotteluissa

Marinin puheenvuoro oli enimmäkseen jo useaan kertaan aiemmin kuultujen tarinoiden toistamista, miten viime kesän neuvottelut muiden EU-johtajien kanssa menivät. Marin oli itse henkilökohtaisesti tuolloin sopimassa paketin sisällöstä muiden EU-johtajien kanssa.

Marin – luonnollisesti – haluaa vahvistaa narratiivia, jonka mukaan neuvottelutulos olisi ollut Suomelle menestys. Pääministerin mukaan Suomi onnistui neuvotteluissa.

– Me onnistuimme niissä keskeisissä tavoitteissa, joita eduskunta meiltä edellytti. Ensinnäkin monivuotisen rahoituskehyksen osalta onnistuimme erittäin hyvin. Saimme neuvoteltua Suomelle 500 miljoonan euron erillisrahoituksen, tällaisen erilliskuoren, niin maaseudun kehittämisen kuin esimerkiksi aluekoheesiorahoituksen osalta — muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille saatiin ensimmäistä kertaa oma erillisrahoitus, Marin lausui ja väitti, ettei ”nuukan nelikon” saamista jäsenmaksualennuksista olisi ollut Suomelle hyötyä.

Korosti jälleen Euroopan elpymisen tärkeyttä

Useat talousasiantuntijat, kuten eduskunnalle lausunnon antanut kansainvälisen makrotaloustieteen tutkija Juha Tervala, ovat osoittaneet, että elvytyspaketista ei ole mainittavaa hyötyä Suomen taloudelle.

Marin ei itsekään puheenvuorossaan osoittanut tai perustellut, miten ja millä mekanismilla elvytyspaketti elvyttäisi nimenomaan Suomen taloutta, vaan hän keskittyi toistelemaan, miten laajemmin Euroopan talouden elpyminen on tärkeää.

– Me näemme, että Yhdysvalloissa, Kiinassa, muussa maailmassa elvytetään erittäin voimakkaasti ja jos Eurooppa jäisi tämänkaltaisesta elvytyksestä sivuun, niin se olisi kyllä erittäin valitettava ja erittäin huono asia koko Euroopan taloudelle, niin Suomen taloudelle kuin koko tälle yhteiselle sisämarkkinalle, Marin sanoi.

Pääministerin logiikan mukaan Etelä-Euroopan nettosaajamaiden elvyttäminen pohjoisten nettomaksajien kustannuksella jollain tavalla myös tukisi Suomen taloutta ja vientiteollisuutta, vaikka tästä hän ei ole esittänyt mitään näyttöä.

SUOMEN UUTISET