Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas on syyttää hallitusta Suomen taloutta kurjistavista niin sanotuista ilmastotoimista samaan aikaan, kun tieverkon kunto on surkea. Peltokangas on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille vastattavaksi.

Väyläviraston mukaan valtion ylläpitämistä pinnoitetuista teistä jopa 7 600 kilometriä on huonokuntoisia ja niistä 3 500 kilometriä jopa vaarallisia. Mauri Peltokangas huomauttaa, että valtio kerää liikenteeltä vuosittain noin kahdeksan miljardia euroa, mutta tieverkon ylläpitoon käytetään siitä vain kaksi miljardia.

– Tieliikenne on siis valtiolle pelkkä rahasampo, mutta korjausvelka valtiolle kasvaa kuitenkin vuosittain. Pelkät kosmeettiset toimenpiteet eivät enää riitä, vaan teiden kunnossapitoon on satsattava tuntuvasti karsimalla toissijaisista kohteista kuten kehitysyhteistyöstä, turvapaikkaturismista ja kalliista ilmatoposeerauksesta, Peltokangas kommentoi.

Tavaraliikenne kulkee kumipyörillä

Suomen tavaraliikenteestä noin 90 prosenttia kulkee kumipyörillä. Teiden kunnolla on Peltokankaan mukaan suuri vaikutus elinkeinoelämään ja epäsuorasti myös päästöihin.

– Kovin moni kuljetusyritys tai yksityinen työmatka-autoilija ei perunapeltoa vastaaviin olosuhteisiin uutta vähäpäästöistä tai päästötöntä kalustoa hanki. Valtion olisi nyt järkevintä satsata määrärahaa kerralla ja kunnolla tiestöön, että oravanpyörä pyörisi jatkossakin, tuottaisi valtiolle sen kipeästi kaipaamia tuloja ja mahdollistaisi autokannan uusimisen päästötavoitteiden mukaisiksi, Peltokangas toteaa.

Peltokangas kysyy ministeriltä, onko hallitukselle tärkeämpää globaalin ilmastonmuutoksen torjuminen Suomen taloutta kurjistavilla keinoilla kuin edesauttaa järkevillä toimilla päästöjen vähenemistä investoimalla tiestöön, ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, ettei kansalaisten terveys ja omaisuus vaarannu tieverkon jatkuvasti huononevan kunnon takia.

SUOMEN UUTISET