Perussuomalainen Nuoriso aloitti tänään keräyksen kansalaisaloitteeseen kansanedustajien sopeutumisrahan poistamiseksi. Nuorisojärjestö katsoo, ettei sopeutumisrahajärjestelmä kohtele suomalaisia yhdenvertaisesti aikana, jolloin työn vastaanottamisen kannustimia lisätään ja työttömyysturvan kannustinloukkuja puretaan.

Sopeutumisraha korvasi sopeutumiseläkkeen kansanedustajien ”tilapäisenä työttömyysturvana”. Perussuomalainen Nuoriso pitää järjestelmää tässä tarkoituksessa pahasti epäonnistuneena. Nuorisojärjestö katsoo, että sopeutumisrahajärjestelmä ei kohtele suomalaisia yhdenvertaisesti, sillä sopeutumisrahassa on paljon etuuksia, joita ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa ei ole, ja puolestaan ansiosidonnaisessa on paljon velvoitteita, joita ei ole sopeutumisrahassa.

Sopeutumisraha passivoi

Sopeutumisraha mahdollistaa mm. eläkeputken, eikä siinä ole työnhakuvelvoitetta saati tukien porrastusta. Ansiosidonnaisesta poistettiin eläkeputki Sanna Marinin hallituskaudella, se velvoittaa työnhakuun karenssin uhalla ja nyt sitä porrastetaan Petteri Orpon hallituksen toimesta.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että työn vastaanottamisen kannustimia lisätään. Tätä emme kuitekaan ole nähneet kansanedustajien sopeutumisrahan osalta, joka on omiaan passivoimaan entisten kansanedustajien työllistymistä ja mahdollistamaan tukien väärienkäyttöä nykyisessä muodossaan, toteaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

– Mikään ei kuitenkaan estä kansanedustajia hyödyntämästä ansiosidonnaista työttömyysturvaa sopeutumisrahan sijaan. Ainoa tapa asettaa kansanedustajat samalle viivalle suomalaisten kanssa on laittaa sopeutumisrahajärjestelmä silppuriin.

Suomen Uutiset