Perussuomalainen Nuoriso on seurannut huolestuneena Puolan rajalle syntynyttä kriisiä, jossa Valko-Venäjä pyrkii osin sotilaallisin ja osin valtiollisin toimin työntämään Lähi-idästä saapuneita ihmisiä kohti Eurooppaa. Kyseessä on malliesimerkki Valko-Venäjältä ja Lukašenkan häikäilemättömästä tavasta pyrkiä hyväksikäyttämään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden hyväuskoisuutta.

Perussuomalaisen Nuorison mielestä Euroopan unionin ja Suomen tulee antaa täysi tuki tässä kriisitilanteessa Puolan valtion toimille.

– Siksi vaadimme Valko-Venäjän suurlähettilään karkoittamista Suomesta, kunnes tilanne rajalla on ohi.

– Valko-Venäjä on aloittanut sotatoimet Puolan rajalla, jonka keinovalikoimaan kuuluu perinteisen sotilaallisen hyökkäyksen sijaan Lähi-idän kansalaisten hyväksikäyttäminen laittomassa rajanylityksessä. Euroopan unionin ja Suomen on reagoitava voimakkaasti Valko-Venäjän pyrkimyksiin horjuttaa Euroopan turvallisuutta. Siksi myös Suomen on annettava vahva viesti karkottamalla Valko-Venäjän suurlähettiläs Suomesta, kunnes vihamielinen toiminta Puolan rajalla on ohi, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Ohisalon kommentit vastuuttomia

Perussuomalainen Nuoriso haluaa avata keskustelun suomalaisesta rajapolitiikasta, jos vastaavankaltainen tilanne tulisi Suomen rajoille.

– Katsomme sisäministeri Maria Ohisalon kommentit vastuuttomiksi siltä osin, että Suomi pyrkisi käsittelemään kaikki hakemukset, vaikka kyse olisi tahallisesta vieraan vallan taholta tulevasta painostamisesta. Suvereenilla valtiolla tulee viime kädessä aina olla oikeus sulkea rajansa, jos kansallinen turvallisuus sitä vaatii.

– Valko-Venäjä masinoi näitä ihmismassoja ulkorajoilleen aiheuttaakseen sekasortoa Euroopassa. Kuvio on tuttu muista idän autoritäärisistä maista, kuten Venäjästä ja Turkista. Todettakoon, että vaikka näitä ihmisiä käytetään vain Valko-Venäjän pelinappuloina, ei heitä silti tule päästää EU:n alueelle ilman asianmukaisia papereita. Tyrannit eivät voi toimia pääsylippuna eurooppalaisen sosiaaliturvan piiriin vaan tänne saa vapaasti tulla, mutta vain laillisia väyliä pitkin, pohtii hallituksen jäsen Lauri Laitinen.

SUOMEN UUTISET