Hallitus vastasi tänään opposition välikysymykseen hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Petri Huru. Hurun mukaan oppositio pyrkii antamaan asiasta täysin virheellistä kuvaa, aivan kuin hallitus ei huolehtisi ympäristöstä lainkaan.

– Näin ei ole asian laita. Suomen puhdas luonto, metsät, vedet ja ilma kuuluvat meille kaikille suomalaisille. Huolenpito niistä kuuluu niin ikään meille ihan jokaiselle, myös jokaiselle puolueelle, sanoo Petri Huru.

Hurun mukaan ei ole vain yhtä oikeaa tapaa pitää huolta ympäristöstä. Kirkasotsaisuus ja aivan liian kireiden ilmastotavoitteiden perässä juokseminen ideologian sokeuttamana, hinnalla millä hyvänsä ja vaikutuksilla millä tahansa, ei ole se linja, jolla perussuomalaiset haluavat Suomen ilmastopolitiikkaa hoitaa.

– Yksioikoisuus ja ehdottomuus ovat johtaneet siihen, että navetan rakentaminen haluttaisiin nähdä metsäkadon aiheuttajana – mutta metsän raivaaminen tuuli- tai aurinkovoiman tieltä hyväksytään samaan aikaan ilman poikkipuolista sanaa. Se on täysin järjenvastaista. Samoin se, että ydinvoimaa on sen päästöttömyydestä ja energiavarmuudesta huolimatta hyljeksitty.

Ei ilmastotoimia kansalaisten kustannuksella

Huru painottaa perussuomalaisille olevan äärimmäisen tärkeää, että ilmastotoimia ei tehdä kansalaisten ja teollisuuden kustannuksella, vaan oikeasuhtaisesti ja oikea-aikaisesti, ottaen huomioon myös taloudelliset, alueelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

– Mikä aidosti vaikuttaa, mitä se maksaa ja miten suomalaiset ja yritykset pärjäävät tässä yhtälössä. Ratkaisujen etsiminen isojen päästölähteiden vähentämiseksi teknologian keinoin on yksi tämän hallituksen vaihtoehdoista. Suomi on puhtaan teknologian ja innovaatioiden maa, ja niihin tämä hallitus panostaa.

Vihervasemmisto huokuu pessimismiä

Hurun mukaan vihervasemmiston välikysymyksestä huokuu pessimismi ja epäluottamus suomalaisten luontosuhdetta kohtaan.

– Tällaisen hengen luominen ja kansalaisten, yritysten sekä esimerkiksi kotimaista ruokaa tuottavien ihmisten syyllistäminen on jotain sellaista, mitä me perussuomalaiset emme voi ymmärtää. Teollisuuden kilpailukyky, yritysten toimintaedellytykset ja kansalaisten arjen sujuvuus ja elämän edellytysten kohtuuhintaisuus eivät ole asioita, joita me olisimme valmiita uhraamaan ilmastotoimien alttarille.

– Se on nähty, että niin edeltävä hallitus kuin nykyinen oppositiokin olisivat näin valmiita tekemään. Vihreiden myrkynvihreät verotusideat, SDP:n kaavailemat raipaniskut maataloudelle ja keskustan myöntyminen vihervasemmiston hullutuksiin viime kaudella ovat näyttäneet opposition todelliset karvat.

– Ja tämä opposition tuhoisa linja kannattaa ottaa huomioon myös EU-vaaleja silmällä pitäen – Suomi ei ole Euroopan koilliskulman hiilinielureservaatti, vaan me haluamme jatkossakin viljellä maata ja käyttää luonnonvarojamme viisaasti itse parhaaksi katsomallamme tavalla.

Suomi haluaa päättää metsistään itse

Huru vaatii, että Suomen metsien sekä niiden käytön ja hoidon tulee jatkossakin olla suomalaisten itsensä käsissä.

– Suomen viestin EU:lle tulee olla selvä ja yhtenäinen; me osaamme ja haluamme päättää itse omasta metsäpolitiikastamme, koska tunnemme parhaiten suomalaisen luonnon ja metsiemme ominaispiirteet.

– Vastuullista ja nimenomaan meidän olosuhteisiimme muovautunutta suomalaista maataloutta, sitä tärkeää huoltovarmuutemme kulmakiveä, ei pidä romuttaa lyhytnäköisellä ja kiilusilmäisellä ilmastopolitiikalla – haluamme jatkossakin syödä kotimaassa tuotettua ruokaa ja viedä sitä yhä enemmän myös maailmalle.

Suomi on monessa edelläkävijä

Hurun ja perussuomalaisten mukaan Suomi on itse asiassa monessa asiassa edelläkävijä.

– Teknologian kehittäminen, kiertotalouden uudet innovaatiot, biotalous, luonnonvarojen kestävä käyttö – kaikissa näissä Suomi on jo edelläkävijä. Olemme hoitaneet oman osamme esimerkillisesti jo pitkän aikaa. Siitä ei pidä Suomea eikä suomalaisia rangaista. Ei kansallisin päätöksin eikä haitallisella EU-sääntelyllä.

– Mitä kilpailukykyisempi Suomi on, sitä enemmän on mahdollisuuksia tehdä investointeja puhtaaseen teknologiaan ja energiaan. Mitä useampi teollisuuden investointi saadaan Suomeen, sen parempi se on ympäristölle ja ilmastolle – tähän meillä on osaamista.

Suomen Uutiset