Hallitus esitteli tänään uuden valmiuslakipakettinsa, joka hallituksen mukaan valmisteltiin pikaisesti ja joka otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Perussuomalaiset kuitenkin pitää pakettia täysin puutteellisena, sillä se ei sisällä pykäliä itärajan sulkemiseksi sellaisessa tapauksessa, että Venäjä käyttäisi siirtolaisia hybridisodankäynnin välineenä.

– On hyvinkin mahdollista, että lähitulevaisuudessa Venäjä koittaa horjuttaa Suomen yhteiskuntajärjestelmiä muun muassa ohjaamalla siirtolaismassoja rajallemme hakemaan ”turvapaikkaa”. Viimeksi tätä keinoa käytti Valko-Venäjä Puolan vastaisella rajalla, perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas huomautti eduskunnan kyselytunnilla.

Uusi esitys on täysi torso

Jo marraskuussa 2021 perussuomalaiset vaati välikysymyksessä, että on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin, joilla hybridivaikuttamisen tapauksessa turvapaikanhakuoikeus pystytään epäämään kokonaan.

– Tänään hallitus esitteli uuden valmiuslakipaketin täysin torsona. Sen sijaan, että siinä puututtaisiin vaikuttamistilanteessa itärajan sulkemiseen, hallitus keskittyy esityksessä rakennusten ja ajoneuvojen haltuunoton mahdollistaviin pykäliin. Tärkeysjärjestyksenne on suorastaan irvokas, Peltokangas hämmästeli.

– Milloin aiotte tuoda eduskuntaan sellaiset pykälät, joilla ihmismassat voidaan pysäyttää rajalle – vai aiotteko tuoda niitä ollenkaan? Peltokangas kysyi.

Turvapaikanhaku ”keskitetään”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) vastasi, että rajamenettelyä ja esimerkiksi turvapaikanhakuoikeutta koskevat pykälät tuodaan vasta myöhemmin eduskuntaan. Henrikssonin mukaan niitä pitää ensin oikeudellisesti arvioida EU:n komissiossa, jolta hallitus pyytää lausuntoa.

Tosiasiassa hallitus ei ole omien sanojensa esittämässä missään vaiheessa sellaisia lakeja, joilla turvapaikanhakuoikeus voitaisiin itärajalla keskeyttää kokonaan. Tämä kävi ilmi hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään, kun hallitus puhui vain turvapaikanhaun mahdollisesta keskittämisestä.

Hallituksesta todettiin, ettei oikeusvaltio voisi missään vaiheessa kokonaan keskeyttää turvapaikanhakuoikeutta.

Poliittinen tekosyy

Peltokangas pitää selitystä EU-komission kuulemisesta poliittisena tekosyynä, sillä aiemmin turvapaikanhaun epääminen hybridivaikuttamisen tilanteessa on onnistunut muissa EU-maissa.

– Lakiesitysten lähettäminen komissiolle kuulostaa tekosyyltä, koska komissio ei ole puuttunut rajojen sulkemiseen Kreikan, Puolan tai Liettuankaan tapauksissa. Jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että jäsenmaalla on oikeus sulkea rajat tällaisessa tilanteessa, Peltokangas muistutti.

– Turvapaikanhakuoikeus pitää pystyä tarvittaessa keskeyttämään kokonaan, aivan kuten edellä mainituissa EU-maissa on jo tehty. Nyt te ette puutu siihen mitenkään!

Aikaa on ollut – mitään ei tapahdu

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomautti hallitukselle, että jo marraskuussa, kun Valko-Venäjä tunki siirtolaisia Puolaan ja Liettuaan, hallitus lupasi pikaisia toimia vastaavan estämiseksi Suomessa.

– Te kerta toisensa jälkeen kerrotte nämä samat asiat, mutta se ei näy teidän teoissanne. Tänään tiedotustilaisuudessa sisäministeriö kertoi, että ei niihin tuleviinkaan pykäliin ole tulossa turvapaikanhaun keskeyttämistä – niihin on tulossa vain turvapaikanhakemisen keskittäminen jonnekin. Ei tämä joka hybridioperaation turvallisuusongelmaa, Purra valisti hallitusta.

SUOMEN UUTISET