Helsingin poliisi aikoo tiedottaa tällä viikolla uudesta katujengeihin liittyvästä rikosvyyhdistä. Lisäksi Helsingin poliisi on perustamassa uutta tutkintaryhmää, joka keskittyy katujengirikosten tutkintaan.

Perussuomalainen kansanedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen näkee, ettei ilmiöön juurisyihin voida puuttua ilman muutoksia harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan.

– Poliisi toki tekee sen, minkä rajallisten resurssiensa puitteissa pystyy, mutta päättäjien olisi pitänyt toimia siten, ettei tähän pisteeseen olisi koskaan tultu. Perussuomalaiset ovat varoittaneet jo vuosia, että toistamalla Ruotsin virheet maahanmuuttopolitiikassa Suomi saa Ruotsin ongelmat. Nykyinen hallitus on neljän toimintavuotensa aikana varoituksista huolimatta päinvastoin helpottaneet kaikin keinoin maahanmuuttoa Suomeen, Rantanen kuvailee.

Jengiytyminen näkyy jo vankiloissa

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, kuinka katujengi-ilmiö aiheuttaa uudenlaisia haasteita ja turvallisuusuhkia vankiloissa. Poliisin mukaan suurella osalla katujengiläisistä on maahanmuuttajatausta.

Perussuomalaisten kriminaalipoliittinen ohjelma sisältää toimenpiteitä ulkomaalaiseen rikollisuuteen puuttumiseksi. Perussuomalaiset passittaisivat ulkomaalaiset rikoksentekijät kotimaidensa vankiloihin istumaan.

Lisäksi vakavista rikoksista seuraisi aina karkotus, maahantulokielto ja mahdollisuuksien mukaan myös kansalaisuuden menetys, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

– Mikäli maahanmuuttaja ei osaa elää Suomessa rikoksettomalla tiellä, niin hänet tulee poistaa maasta. Henkilö ei ole ansainnut jäädä Suomeen, Meri ja Rantanen puuskahtavat.

– Riittävä rahoitus tulee turvata niin poliisille, oikeuslaitokselle kuin Rikosseuraamuslaitokselle, jotka kamppailevat ilmiön edessä meidän kaikkien turvallisuuden puolesta. On vastuutonta jättää nämä tahot tekemään työnsä ilman riittäviä resursseja, Meri kauhistelee.

Poliisille valtuudet ehkäistä rikoksia

Rantanen ehdottaa kehitettäväksi poliisin oikeutta rikostiedusteluun eli rikollisuutta koskevan tiedon hankintaan rikostorjuntaa varten jo ennen, kun varsinaisia yksittäisiä rikostekoja on tapahtunut. Rikostiedustelulla sekä ehkäistään rikollisuutta että saadaan kattavaa ymmärrystä rikostorjunnan toimintaympäristöstä.

– Ampuma-aseiden, huumausaineiden ja katujengien lisääntyessä tulisi poliisin olla mieluummin askeleen edellä rikollisia. Poliisille on turvattava poliisimiesten lisäksi riittävät toimivaltuudet rikosten torjuntaan, sillä rikollinen toiminta ei voi koskaan nauttia lainsuojaa, Rantanen huomauttaa.

Viranomaisten tiedonvaihto ajantasalle

Lisäksi Rantanen kehittäisi viranomaisten tiedonvaihtoa. Nyt poliisilla ei ole tiedonsaantioikeutta esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon viranomaisilta.

– Muutama vuotta sitten tuli esiin tapaus, jossa poliisi ei saanut sosiaalitoimelta tietoja henkilön uhka-arvion tekemistä varten. Laki sallii sosiaalihuollon järjestäjän oma-aloitteisen tietojen luovutuksen, mutta poliisilla ei ole oikeutta tietoja pyytää. Lainsäädäntö on edelleen puutteellinen eikä viranomaisten tietojenvaihto ole ajan tasalla.

SUOMEN UUTISET