Perussuomalaisten uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa esitetään vakaviin rikoksiin syyllistyneiden karkottamista sekä ulkomaalaisten vankien siirtoa suomalaisista vankiloista kotimaidensa vankiloihin. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri korostaa, että Suomeen ei kenenkään tarvitse tulla rötöstelemään. – Jos ulkomailta tulee tänne, niin sitten on elettävä yhteiskunnan tapojen mukaisesti, Meri sanoi eilen Alfa-TV:lla.

Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa on karkaamassa käsistä. Perussuomalaisten mielestä ulkomaalaisista rikollisista on päästävä eroon, ja puolueen äskettäin julkaistussa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa esitetäänkin linjaus, että ulkomaalaiset vangit on siirrettävä suomalaisista vankiloista kotimaidensa vankiloihin.

Ulkomaalaisperäisten rikollisten viruttaminen suomalaisissa vankiloissa käy kalliiksi veronmaksajille, sillä yksi vuosi suljetussa vankilassa maksaa yli 80 000 euroa per vanki. Vuosi avovankilassa kustantaa sekin yli 60 000 euroa.

Tällä hetkellä laki ei velvoita karkottamaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri korostaa, että Suomeen ei kenenkään tarvitse tulla ulkomailta tekemään rötöksiä

– Jos ulkomailta tulee tänne, niin sitten on elettävä yhteiskunnan tapojen mukaisesti. Lähtökohta on se, että rikoksia tehnyt henkilö siirretään suorittamaan rangaistustaan suomalaisesta vankilasta kotimaansa vankilaan, Meri sanoo.

Tällä hetkellä laki myös mahdollistaa, mutta ei velvoita rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamista, vaikka perusteet karkottamiselle olisivatkin olemassa. Karkottaminen ei edellytä, että henkilö on tuomittu nimenomaan vankilaan, vaan karkottaminen voi perustua myös esimerkiksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai sakkorangaistukseen.

– Meidän mielestämme vakavista rikoksista vankeusrangaistuksiin tuomitut tulisi aina karkottaa. Myös esimerkiksi Tanskassa on esitetty, että kaikki ehdottomaan vankeuteen tuomitut tulisi karkottaa, Meri toteaa.

Vastaanottavan valtion tahtoon voi vaikuttaa

Ulkomaalaistaustaisen rikollisen siirtämisessä Suomesta omaan kotimaahansa esteeksi voivat tulla paitsi kansainväliset sopimukset, myös vastaanottavan valtion suostumus. Meri esittääkin, että tilannetta voisi purkaa valtioiden välisillä sopimuksilla.

– Meillä on mahdollisuus esimerkiksi lopettaa taloudellinen tuki niiltä mailta, jotka eivät suostu ottamaan vastaan omia kansalaisiaan. Esimerkiksi kehitysavun muodossa ei tule tukea sellaisia valtioita, Meri sanoo.

Hän huomauttaa, että poliisikin on viime aikoina huolestunut ulkomaalaisperäisen rikollisuuden kasvusta Suomessa, ja valtiojohdolta vaaditaan toimia negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi.

– Katujengirikollisuus on kasvussa. Poliisin tietojen mukaan yli 90 prosenttia katujengien jäsenistä on ulkomaalaistaustaisia, Meri huomauttaa.

SUOMEN UUTISET