Päätoimittajien kannanotto toimittajien ja muiden julkisuudessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvan parantamiseksi herättää keskustelua sosiaalisessa mediassa. Perussuomalaisten kansanedustajat ihmettelevät päätoimittajien erikoista ulostuloa.

– Vetoamme kansanedustajiin ja virkamiehiin, jotka työkseen ajantasaistavat lainsäädäntöä vastaamaan uudenlaisiin ongelmiin. Pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena, kannanotossa todetaan.

Toimittajille halutaan erityisasema

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä ihmettelee päätoimittajien vaatimusta nostaa toimittajat erityisasemaan lain edessä.

– Se on erikoista, huomioiden ettei ketään muutakaan kyllä pitäisi voida vainota, Mäkelä huomauttaa Facebookissa.

– Nyt odotan, että media vastaa huutoonsa ja lopettaa esimerkiksi erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden vainoamisen näiden uskonnollisen tai poliittisen vakaumuksen takia, muun asenteellisen uutisoinnin sekä ihmisten leimaamisen ylipäänsä pelkän epäilyn tai jopa yhden osapuolen todistamattomien väitteiden johdosta.

Poliitikkojen loukkaaminen hyväksytään

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toteaa, ettei ketään saa vainota eikä kenenkään kunniaa törkyviesteillä tahallaan loukata. Se on selvää ja rikoslaissa kriminalisoitu.

– Nyt sananvapauden nimissä vaaditaan toimia rikosoikeuteen toimittajien lisäsuojaksi, koska he ovat julkisessa ammatissa. Myös poliitikot toimivat julkisuudessa, mutta esimerkiksi heidän kunniansa loukkaaminen on hyväksyttävää helpommin, Meri muistuttaa.

– Rikoslain 24 luvussa on kriminalisoitu kunnianloukkaus: ”Tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

Kritiikkiä kestettävä paremmin

Meri huomauttaa, että ”kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

– Tämä pykälä on säädetty meille, jotka altistamme itsemme vapaaehtoisesti julkiseen työhön. Kritiikkiä pitää silloin kestää paremmin. Jos se taas ylittää hyväksyttävän rajan, on kyseessä rikos, Meri kirjoittaa Facebookissa.

– Tarkoittavatko toimittajat, että heille tulee joku parempi suoja kuin poliitikoille tai muille julkisessa ammatissa oleville?

Vaatimus ei ole tasapainossa

Meri ei hyväksy perusteeksi väitettä, jonka mukaan toimittaja alkaa sensuroimaan juttujaan vainoamisen pelossa.

– Entä kun poliitikko kokee, että toimittaja niin sanotusti vainoaa häntä? Nyt esitetty vaatimus ei ole ihan tasapainoisen oloinen, ellei sitten toimittajienkin jatkuva julkinen muunneltujen totuuksien kirjoittelu tai leimaaminen olisi katsottava kunnianloukkaukseksi tai vainoamiseksi poliitikkoa tai muuta julkkista vastaan.

– Vai olisiko lopulta niin että julkisessa ammatissa kaikkien pitää kestää kritiikki? Ei vainoamista eikä kunnianloukkausta, mutta normaali kärkeväkin kritiikki.

SUOMEN UUTISET