Eduskunta sai tiistain täysistunnossa käsittelyynsä hallituksen esityksen vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto kritisoi puheenvuorossaan EU-takausvastuita, joita tuntuu koronakriisin varjolla satelevan ovista ja ikkunoista.

Hallituksen toukokuisessa lisätalousarviossa esitellään 432 miljoonan euron suuruinen valtiontakaus eurooppalaisen SURE-tukivälineen vakuudeksi ja 372 miljoonan euron suuruinen valtiontakuu EU-takuurahastolle.

Sakari Puisto varoittaa, että takausvastuut voivat olla Suomen kaltaiselle pienelle taloudelle vaarallisia.

– Pitää jo nyt ajatella tilannetta, jossa sitoumukset tulevat maksettaviksi rahoitusmarkkinoiden mahdollisesti ajautuessa epävakaaseen tilaan. Suomi olisi tällaisessa tilanteessa aivan erilaisessa asemassa kuin Saksa ja yhteisvastuullisissa takausvastuissa jo kokonsa puolesta aivan heittopussi.

Valtio ja kunnat lujilla

Puisto kuvailee nykytilannetta poikkeuksellisen hankalaksi, sillä talous supistuu kaikilla osa-alueilla. Valtiontalous joutuu lujille yritysten kysynnän katkettua ja lomautusaaltojen ryöpsähdettyä. Tuotantokyky ja samalla veronmaksukyky heikkenee.

– Myös kuntataloustilanne on heikentynyt jo pitkän aikaa 2000-luvulla, ja silti tehdään hankkeita, joille ei ole riittävää kannattavuutta tulorahoituksen kautta, Puisto huomauttaa ja nostaa samalla esiin myös Finnveran tuntuvasti lisääntyneet takausvastuut.

Raskaita vastuita heikossa taloustilanteessa

Painetta talouteen luovat osaltaan EU-tason yhteisvastuut, joiden lista pitenee pitenemistään koronakriisin myötä. Näitä ovat koronakriisistä aiheutuvien työttömyysriskien hoitoon tarkoitettu SURE-tukijärjestelmä, takuurahasto, Euroopan vakausmekanismi EVM sekä talouden elpymisrahasto.

– Englannin pankki on ennustanut, että maa kohtaa pahimman laman 300 vuoteen! Hallituksen asenne yhteisvastuisiin on liian kevytmielinen.

Puisto varoittaa erityisesti lisäbudjettiin kirjatusta riskialttiista EU-takuurahastosta ja ennusti tappioiden olevan todennäköisiä.

– Vähintään täytyy siirtää päätöstä, ja silloinkin pitää olla vahvan ehdollinen päätös lähteä mukaan.

Ei elpymisrahastolle

Perustuslakivaliokuntaan kuuluva Puisto muistuttaa valiokunnan edellyttäneen Euroopan vakausmekanismin osalta asianmukaista ehdollisuutta tukien ehdoksi. Tällä tarkoitetaan tukia ottavien jäsenmaiden sitoutumista julkisen talouden tervehdyttämiseen.

– Muuten raha vaan otetaan ja saatetaan valuttaa toista kautta muualle kuin akuutteihin terveystoimiin, joihin se on tarkoitettu.

Kansanedustaja kehottaa välttämään niin kutsuttuun elpymisrahastoon liittymistä.

– Nimestään huolimatta kyseessä on käytännössä hanke laittaa liikkeelle yhteisvastuulliset eurobondit, jolloin yhteisvastuiden suuruusluokka liikkuu jo tuhansissa miljardeissa.

SUOMEN UUTISET