Puolan parlamenttivaalien yhteydessä pidetyssä kansanäänestyksessä lähes kaikki äänestykseen osallistuneet antoivat tukensa Valko-Venäjän vastaiselle raja-aidalle ja ilmaisivat vastustuksensa EU:n pakottamalle laittomien siirtolaisten taakanjaolle. Äänestyksen tulos ei kuitenkaan ole sitova, koska äänestysprosentti jäi liian alhaiseksi opposition kannattajien boikotoidessa kansanäänestystä.

Viimeiset kaksi kautta hallituksessa ollut Laki ja oikeus (PiS) -puolue sai eniten ääniä sunnuntaina pidetyissä Puolan parlamenttivaaleissa. Lopullisen vaalituloksen mukaan PiS sai 35,38 prosenttia äänistä. Toiseksi tuli entisen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin johtama Kansalaisfoorumi (KO), joka sai 30,70 prosenttia äänistä.

Demokratian pelisääntöjen mukaan Laki ja oikeus -puolue päässee ensimmäisenä yrittämään hallituksen muodostamista, mutta tällä kertaa sen saama äänimäärä ei riitä yksin parlamentin enemmistöön. Hallituskumppanin löytäminen tulee olemaan vaikeaa, koska EU-mielinen oppositio on asettunut yhteen rintamaan vastustamaan konservatiivista ja EU:n kanssa riidoissa olevaa PiS-puoluetta.

Kansanäänestyksessä neljä kysymystä

Parlamenttivaalien yhteydessä pidettiin kansanäänestys, jossa kysyttiin kansan mielipidettä valtion omaisuuden myyntiin, eläkeikään, raja-aitaan ja taakanjakoon. Kansanäänestykseen osallistui 12 miljoonaa puolalaista kaikkiaan 29,5 miljoonasta äänioikeutetusta.

Vastanneista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että Puolan ja Valko-Venäjän välillä olevaa raja-aitaa ei pidä purkaa. Vain neljä prosenttia kannatti aidan purkamista.

Neljäs kysymys koski EU:n taakanjakoa: ”Kannatatko tuhansien Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien laittomien siirtolaisten maahanpääsyä [Puolaan] EU-byrokraattien pakottaman taakanjakomekanismin kautta?” Tähän peräti 97 prosenttia vastasi ei.

Oppositio kehotti boikotoimaan kansanäänestystä

Kansanäänestyksen tulos ei kuitenkaan ole sitova, koska äänestysprosentti jäi noin neljään kymmeneen. Sitovaan tulokseen olisi vaadittu, että yli puolet äänioikeutetuista olisivat ottaneet kantaa.

Varsinaisissa parlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli 72,9. Tämä on korkein lukema sitten kommunismin romahduksen vuonna 1989. Vaikuttaakin siltä, että suuri osa äänestäjistä boikotoi kansanäänestystä tarkoituksella, jotta sen tulos ei olisi sitova.

Ennen vaaleja oppositio syytti hallitusta siitä, että se käyttää kansanäänestystä omien äänestäjiensä mobilisointiin vaaliuurnille ja oman poliittisen agendansa esille tuomiseen, kertoo liberaali Notes from Poland -nettilehti. Monet oppositiopoliitikot kehottivatkin ihan suoraan äänestäjiä boikotoimaan kansanäänestystä pyytämällä vain varsinaisen vaalilipukkeen äänestyspaikalla.

SUOMEN UUTISET