Ay-liittopomot puheissaan oikeuttavat Suomea runtelevat lakkoilut hallituksen työelämäuudistuksilla, jotka dramaattisen ay-retoriikan mukaan ovat ”heikennyksiä”. Valtiovarainministeri Riikka Purra kuitenkin huomauttaa, että jo hallituksen tämän vuoden toimien seurauksena palkansaajan ostovoima paranee, eli työstä jää käteen enemmän rahaa. Lisäksi tähän mennessä eduskunnalle annettujen lakiesitysten arvioitu vaikutus on noin 74 000 työllistä.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ilmoitti keskiviikkona jatkavansa parhaillaan käynnissä olevia poliittisia työtaisteluita. SAK:n liittopomojen mukaan jo aiemmin päätetyt lakot jatkunevat ainakin pääsiäisen nurkille.

Ay-liike järjestää poliittisia mielenosoituksia vastustaakseen hallituksen työelämäuudistuksia. MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut valtiovarainministeri Riikka Purra arvioi, että poliittiset lakot jatkunevat niin pitkään kuin niitä rajoittava uusi lainsäädäntö saadaan voimaan.

– Se on realismia, vaikka median otsikkoihin on ladattu suuria odotuksia, että tilanteesta päästään eteenpäin, Purra sanoo.

Hän korostaa, että hallitus on päättänyt, että oleelliset uudistukset halutaan viedä nyt läpi. Purra sanoo, ettei usko edes oppositiossa olevien puolueidenkaan tulevan perumaan uudistuksia ensi kaudella, jos olisivat hallitusvastuussa.

– He ovat päinvastoin tyytyväisiä, että me teemme nyt nämä uudistukset ja otamme iskut vastaan.

Verrokkimaissa uudistukset on jo tehty

Ay-liike, etenkin liittopomot ovat viime syksystä saakka maalailleet synkkiä kauhukuvia hallituksen työelämäuudistuksista. Purra kuitenkin korostaa, että tosiasiassa hallituksen toimet eivät ole erityisen radikaaleja.

– Toimissa kyseessä on neljän hallituspuolueen kompromissi. Huomauttaisin, että Suomen verrokkimaissa, joissa julkinen talous on paljon paremmassa tilanteessa, eikä talouskasvukaan ole näin kituliasta, vastaavat uudistukset on tehty jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Jostain sekin kertoo.

– Teemme työmarkkinoille ja talouteen uudistuksia, joita edelliset hallitukset eivät saaneet aikaan, joten me teemme ne nyt, Purra sanoo.

Yli puolella kotitalouksista tulot kasvavat

Ay-liikkeen retoriikassa työelämäuudistukset ovat ”heikennyksiä” Purra kuitenkin huomauttaa, että jo hallituksen tämän vuoden toimien vaikutuksien seurauksena palkansaajan ostovoima paranee, eli työstä jää käteen enemmän rahaa.

Työmarkkinoiden nuppilukuun hallituksen toimien vaikutukset ovat huimat, sillä eduskunnalle annettujen lakiesitysten arvioidut työllisyysvaikutukset ovat noin 74 000 työllistä ja ne vahvistavat julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla.

Jopa puolella Suomen kotitalouksista käytettävissä olevat tulot jopa kasvavat.

– Yli 30 prosentilla tulot pysyvät jokseenkin samana. 14 prosentilla tulot laskevat hieman. En siis puhuisi mistään romahduksesta, Purra sanoo.

Työtä ja yrittämistä ei veroteta enempää

Lähtökohta hallituksen pian alkavaa kevään kehysriihtä ajatellen on haastava. Valtion alijäämä kuluvalta vuodelta on todennäköisesti yli 12 miljardia euroa, joten sopeutuksia talouteen on tehtävä runsaasti.

– Säästöryhmä kokoontuu jo säännöllisesti pyrkien löytämään aihioita, joista hallitus päättää. Uusien sopeutustoimien mittaluokka on merkittävä. Mennään menoleikkaukset edellä, mutta puhutaan myös veronkorotuksista. Tilanne on hyvin hankala, mutta maaliin on päästävä. Meidän on saavutettava paitsi oman hallitusohjelmamme tavoitteet alijäämästä ja velasta, myös vältettävä joutumasta EU:n alijäämämenettelyyn.

Uusista toimista päätettäessä kuitenkin kunnioitetaan jo viime kesänä sovitun hallitusohjelman pääperiaatteita, Purra sanoo.

– En usko, että hallitus päätyy esimerkiksi kiristämään työn tai yrittämisen verotusta.

SUOMEN UUTISET