Talouspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli kokouksessaan hallitusohjelmassa sovitusta julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla vahvistavasta kokonaisuudesta. Toimenpidekokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Eduskunnalle annettujen lakiesitysten arvioidut työllisyysvaikutukset ovat noin 74 000 työllistä, ja ne vahvistavat julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla.

Hallitusohjelmassa sovittiin kuuden miljardin euron julkista taloutta vahvistavasta kokonaisuudesta hyvinvointivaltion rahoituspohjan vakauttamiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi. Ilman toimenpiteitä hyvinvointivaltion velkaantuminen uhkaa ajautua hallitsemattomalle uralle. Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa aktiivisesti toimenpidekokonaisuuden edistymistä.

Hallitusohjelmassa sovittiin julkisen talouden velkaantumista kahdella miljardilla taittavista työllisyyspäätöksistä. Hallituksen tavoitteena on toteuttaa rakenteelliset päätökset, joilla saavutetaan 100 000 uutta työllistä. Tähän mennessä eduskunnalle annettujen esitysten arvioitu vaikutus on noin 74 000 työllistä, joka vahvistaa julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla.

Uudistukset tuottavat tulosta

Valtiovarainministeri Riikka Purra on tyytyväinen arvioituihin vaikutuksiin.

– Voimme olla erittäin tyytyväisiä siihen, että hallitusohjelman mukaiset rakenteelliset työllisyystoimet vahvistavat todella julkista taloutta ja työllisyyttä. Eduskunnalle jo annettujen esitysten yhteisvaikutus työllisyyteen on yli 74 000 työllistä. Lisäksi julkinen talous vahvistuu pelkästään näillä esityksillä noin 1,7 miljardilla eurolla valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan, Purra sanoo.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus nimenomaan tavoittelee uudistuksia, joilla lisätään tähän maahan työtä ja parannetaan yrittämisen edellytyksiä.

Purra korosti eduskunnan välikysymyskeskustelussa tänään, että uudistukset tukevat koko maata.

– Se, että ihminen, joka asuu maakunnissa tai maaseudulla, saisi tulevaisuuteensa jonkinlaista näkymää, edellyttää sitä, että paikkakunnalta löytyy työpaikkoja. Nämä rakenteelliset uudistukset ja säästötoimet, joita hallitusohjelmasta löytyy, myös tuottavat tulosta. Tällaisia rakenteellisten toimien vaikutusarvioita ei ole taidettu tässä maassa ainakaan ihan vähään aikaan nähdä. Ja mikä parasta, näitä toimia on tulossa vielä lisää.

Toimien toteutumista seurataan

Hallitusohjelmassa sovittiin myös julkisten menojen kasvua neljällä miljardilla eurolla taittavasta kokonaisuudesta. Tarkastelun perusteella hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutusarviot ovat käytännössä pysyneet ennallaan ja säästökokonaisuuden mittaluokka ollaan saavuttamassa 2027 tasossa.

Julkisen talouden suunnitelmaan sisällytettyihin vaikutusarvioihin liittyy kuitenkin riskejä. Merkittävin liittyy siihen, onnistuvatko hyvinvointialueet toteuttamaan omiin suunnitelmiin perustuvat toimenpiteet.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa aktiivisesti toimenpidekokonaisuuden toteutumista sekä reagoi korvaavilla toimenpiteillä, jos hallitusohjelman toimenpidekokonaisuus uhkaa jäädä tavoitellusta kuuden miljardin euron tasosta. Hallitus arvioi tilannetta budjetti- ja kehysriihissä.

Uusia päätöksiä tulossa

Talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa jo sovittu kuuden miljardin euron julkista taloutta vahvistava kokonaisuus toteutetaan kokonaan.

Ennakoitua heikomman talouskasvun vuoksi hallituksen talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta ilman uusia toimia. Hallitus valmistelee uusia julkista taloutta vakauttavia päätöksiä huhtikuussa järjestettävään kehysriiheen.

SUOMEN UUTISET