Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen totesi tiistain Tuumaustunnilla, että on tietoista poliittista epärehellisyyttä väittää, että nykyinen Suomen hallitus ei muka olisi korottamassa liikennepolttoaineiden veroja tai lopettamassa öljylämmitystä.

Matti Putkonen korostaa, että Sanna Marinin (sd) johtama hallitus on jo aiemmin päättänyt, että öljylämmitys lopetetaan vuoteen 2030 mennessä, ja että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Hallitus on tehnyt hallitusohjelmaan perustuen hiilineutraali Suomi 2035 -toimenpideohjelman. Yksi keskeisimmistä toimista on puolittaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä ja kieltää öljylämmitys vuoteen 2030 mennessä. Marinin/Saarikon hallituksen tavoite on tehdä hallituskautensa aikana näistä kaikista päätökset.

– Hallitusohjelman mukaan ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan, jotta päätösten toteutuminen varmistetaan. Tavoite on säätää tulevia hallituksia sitova ilmastolaki, jotta sekä hiilineutraalisuus saavutetaan 2035 että vuoden 2035 jälkeisten vuosien hiilinegatiivisuustavoitteet. Siksi lakiin halutaan sisällyttää tulevia hallituksia velvoittavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050, Putkonen sanoo.

Polttoaineille jopa 14 prosentin hinnankorotukset

Liikennepolttoaineiden vero koostuu energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta. Energiasisältövero perustuu polttoaineen lämpöarvoon ja hiilidioksidivero elinkaaren aikaiseen keskimääräiseen kasvihuonepäästöön.

Putkonen esittää, että pelkkä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä nostaa dieseliin hintaa jakeluasemilla 4-9,7 senttiä litralta.

– Tämän lisäksi polttoaineiden hiilidioksidiveron kaksinkertaistaminen tasolta 62 euroa/tonni tasolle 125 euroa/tonni nostaisi bensiinin ja dieselin hintaa jakeluasemilla jopa 12-14 prosenttia. Arviot hintojen noususta perustuvat valtioneuvoston julkaisuun Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030, Putkonen sanoo.

Hallitus keventämässä autoilijan kukkaroa

Hallituksen hiilineutraalisuuspolun pohjalta valtiovarainministeriö, liikenneministeriö, Sitra, Aalto-yliopisto ja monet tutkimuslaitokset ovat esittäneet erilaisia hinnoittelumalleja liikennepäästöjen vähentämiseksi.

Esitettyjä keinoja ovat liikenteen kotimainen päästökauppa, polttoaineveron korotukset, dieselin alennetun verokannan poistaminen sekä tie- ja ruuhkamaksut.

– Kaikissa näissä fossiilisten polttoaineiden veronkorotusten hintavaikutukset olisivat huomattavasti suurempia kuin Taloustutkimuksen vaikutusarvion laskentapohjana käytetty 30 senttiä litralta, Putkonen sanoo.

Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka johtaa veronkorotuksiin

Putkonen korostaa, että Marinin/Saarikon hallitus tulee tosiasiallisesti tekemään rajut fossiilisten polttoaineiden veronkorotukset, mikäli hallitus ei päätä luopua hallitusohjelmaan kirjatusta vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta ja kaavaillusta hiilineutraaliuspolusta sekä maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta että kaavaillusta sitovasta ilmastolaista vielä kuluvan vuoden aikana.

– Mikäli keskustalaiset ovat sanojensa mittaisia ja haluavat estää bensiinin – ja dieselin veronkorotukset – niin he sekä irtisanoutuvat hallitusohjelmasta että estävät velvoittavan ilmastolain säätämisen Suomeen.

SUOMEN UUTISET