Perussuomalaiset tilasivat reilu vuosi sitten Taloustutkimukselta selvityksen hallituksen ilmastopolitiikan vaikutuksista asumiseen ja liikkumiseen. Perussuomalaiset ovat viime aikoina nostaneet esiin ilmastopolitiikan konkreettisia seurauksia, kuten polttoaineen hinnankorotuksia, minkä erityisesti maaseudun puolustajana esiintyvä keskusta kokee kiusalliseksi.

Taloustutkimuksen arvion mukaan hallituksen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden maksumiehiksi joutuvat etenkin maakuntien omakotitaloissa asuvat yksityisauton käyttäjät, joiden elinkustannukset tulevat kasvamaan nousevien lämmityshintojen ja nousevan polttoaineen hinnan takia.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos muistutti tiistaina Tuumaustunnilla, että kustannusten nousu johtuu pitkälti siitä, että keskusta hallituksessa hyväksyy kansalaisten ilmastokurittamisen.

– Keskusta on perinteisesti puolustanut maaseutua, tai ainakin esiintynyt tällaisena puolueena. Punavihreän hallituksen juoksupoikana se on kuitenkin mahdollistamassa punavihreän veropolitiikan, jonka maksajaksi etenkin maaseutu joutuu, Grönroos sanoo.

Keskusta pyrkinyt hiljentämään keskustelua

Perussuomalaisten puoluesihteeri huomauttaa, että keskusta kokee hallituksen punavihreän veropolitiikan seurausten esiin nostamista kiusallisena.

– Keskusta on pyrkinyt hiljentämään Taloustutkimuksen luvuista puhumisen, esittämällä tutkimuksessa esiin nousevia asioita vääriksi. Pasi Holm kertaa tutkimuksen sisällön ja perkaa tutkimuksesta esitetyt väitteet ja osoittaa, kuinka punavihreä veropolitiikka on karvasta myrkkyä etenkin omakotitalossa asuville autoilijoille, katsoi lukuja sitten mistä suunnasta tahansa.

Tieteelliseen tietoon perustuvasta päätöksenteosta puhutaan nykyään paljon. Grönroos huomauttaa, että usein tieteellisen tiedon perään aktiivisemmin huutavat ja perussuomalaisia tieteellisen tiedon puutteesta syyttävät tuntuvat kuitenkin olevan itse pahimpia populisteja.

– Näin siis, mikäli populisti-sanaa käytetään negatiivisessa merkityksessään, jossa sillä viitataan asioiden yksinkertaistamiseen ja tunteisiin vetoamiseen, tiedon ja järjen sijaan.

Ketkä ovatkaan niitä populisteja?

Grönroos korostaa, että perussuomalaiset vetoavat jatkuvasti tilastoihin ja tutkimuksiin siinä missä muu poliittinen kenttä ja media pelaavat mielikuvilla.

– Maahanmuuton sanotaan olevan rikkaus, jota ilman Suomi ei tule toimeen. Todellisuudessa tilastotieto sanoo päinvastaista ja valtaosa maahanmuutosta tuo enemmän julkisia menoja kuin se kasvattaa verotuloja. Ketkä ovat oikeasti niitä populisteja maahanmuuttokeskustelussa?

– Eurotukipakettien sanotaan pelastavan Suomen talouden ja Suomen itsekin muistutetaan saavan miljardeja tukirahoja. Mikä on sitten totuus tämän väitteen takana? Suomi on eurotukipaketin nettomaksaja. Tukirahat menevät valtaosaltaan maille, joiden osuus Suomen viennistä ei ole merkittävä. Maille, joiden verotus on Suomea kevyempää ja julkinen kulutus jopa Suomeakin holtittomampaa. Taloustieteilijät toisensa jälkeen ovat todenneet euron epäonnistuneeksi valuuttaliitoksi, mutta silti sitä pidetään julkisessa keskustelussa ainoana mahdollisuutena. Taas on hyvä jäädä pohtimaan sitä, ketkä ovat eurokeskustelussa niitä oikeita populisteja? Grönroos kysyy.

Vain ilmastopopulisti voi väittää punavihreää verotusta reiluksi

Viherveroihin liittyen, on ajan hengen mukaista vakuuttaa, että ”meidän kaikkien on tehtävä osuutemme ilmastotalkoissa”.

– Kuten Taloustutkimuksen selvitys taas osoittaa, että vaikka punavihreää veropolitiikkaa mainostetaan yleisesti kaikille, sen seuraukset ovat epätasapuoliset. Sen seuraukset joutuvat kantamaan eniten maakuntien väki, joka asuu omakotitaloissa ja liikkuu omalla autollaan. Punavihreä verotus ei ole alueellisesti tasapuolista ja vain ilmastopopulisti voi väittää tätä verotusta reiluksi, Grönroos sanoo.

SUOMEN UUTISET