Vuosien varrella venäläisten kiinteistöomistus Suomessa on lisääntynyt. Kiinteistöomistukseen vedoten Venäjältä on päässyt sodan alkamisen jälkeenkin tulemaan rajan yli Suomeen. Kansanedustaja Minna Reijonen vaatii eduskunnalle jättämässään toimenpidealoitteessa hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin venäläisomistuksessa olevien kiinteistöjen lunastamiseksi valtion haltuun.

Suomessa on runsaasti venäläisomisteisia kiinteistöjä. Kiinteistökauppoja on tehty myös helmikuussa alkaneen Ukrainan sodan jälkeen. Kiinteistö- ja maaomistuksia on myös kriittisillä alueilla, kuten lentokenttien ja satama-alueiden lähellä.

– Samalla kiinteistöllä saattaa olla jopa monia venäläisiä omistajina, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Venäläisten kiinteistöomistukset pakkolunastettava

Sodan kestäessä ja sen vaikutusten ulottuessa pitkälle tulevaisuuteen on venäläisten kiinteistöomistukseen puututtava. Myös Venäjä on kansallistanut maassaan olevaa ulkomaista omaisuutta itselleen.

– Suomi voisi säätää pakkolunastuskeinoja ja lakeja tiukemmiksi maamme eduksi. Suomen tulee käyttää pakkokeinoja lunastaessaan ja siirtäessään venäläisten kiinteistöomistukset Suomen valtiolle, sanoo Reijonen.

Reijonen teki eduskunnalle toimenpidealoitteen, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin edistääkseen Suomessa sijaitsevien venäläisomistuksessa olevien kiinteistöjen omistuksen siirtämistä Suomen valtion hallintaan.

Suomen Uutiset