Monissa kunnissa on paljon vapaa-ajan asuntoja. Useat mökillä aikaansa viettävistä henkilöistä pohtivat vapaa-ajan asuntonsa muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Korona-aika on lisännyt etätyötä ja haja-asutusalueen arvostusta.

– Olisi järkevää ja asukasystävällistä helpottaa vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Tarvittaisiin myös valtakunnallinen ohjeistus kunnille, kansanedustaja Minna Reijonen sanoo.

Kuntien käytännöissä eroja

Koska rakennuksen käyttötarkoitus on määritelty ja hyväksytty rakennusluvassa, ei asunnon omistaja voi vapaasti määritellä tai muokata jälkikäteen asunnon käyttötarkoitusta. Kesämökille ei voi muuttaa vakituisesti ilman lupamenettelyä.

Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii joko rakennusluvan tai poikkeamispäätöksen. Tämä määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa, mutta kunnat tekevät itse päätökset poikkeusluvista.

– Kaikissa kaupungeissa tai kunnissa käyttötarkoituksen muuttaminen ei onnistu helposti, vaan kunnissa on eroja. Osa kunnista vaatii, että vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus muutetaan vakituiseksi asunnoksi, kun taas osa kunnista hyväksyy vakituisen asumisen vapaa-ajan asunnolla ilman käyttötarkoituksen muuttamista.

– Se, mikä kiinteistöverossa menetetään voi tulla toisaalla takaisin kunnille, Reijonen arvio.

Luvatta asuvat irtilaisina

Kiinteistöveroissa on yleensä vaihtelua vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon osalta.

– Toisaalta mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan asunto vakituiseksi asunnoksi voisi tuoda paikkakunnalla lisää vakituisia asukkaita, vaikka se vähentäisikin kunnassa kiinteistöveron tuottoa.

Jos henkilö asuu vapaa-ajan asunnossa ilman, että se on muutettu vakituiseksi asunnoksi, hänet voidaan luokitella maistraatin tiedoissa kunnassa vailla vakinaista asuntoa olevien ryhmään eli irtolaiseksi. Tällöin tavallisten asioiden hoitaminen voi hankaloitua.

– Saako asukas lainaa, laajakaistaliittymää, Kelan asumistukea tai edes kirjastokorttia? Ei todennäköisesti ainakaan ilman erillisiä selvityksiä, Reijonen toteaa.

Reijonen teki ministerille kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä helpottaakseen vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi ja millaisella aikataululla.

SUOMEN UUTISET