Perussuomalaisia nuoria laittomasti syrjinyt, RKP:n eduskuntavaaliehdokkaana toiminut Opetus-ja kulttuuriministeriön virkamies Georg Henrik Wrede ei usko, että nuorisojärjestölle heruu jatkossa tukea nykyistä enempää.

Helsingin Sanomat nosti tänään näyttävästi esiin Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) johtajan Georg Henrik Wreden näkemykset Perussuomalaisia nuoria koskevassa tukiasiassa. Korkein hallinto-oikeus oli eilen todennut OKM:n tukipäätöksen laittomaksi.

Ministeriö oli perustellut niukkaa tukea muun muassa netistä löytämillään Perussuomalaisten nuorten esittämillä monikultturisuuskannanotoilla. Nuoret olivat kannanotoissaan vaatineet muun muassa sitä, että maahanmuuttajia ei tule syrjiä millään tavoin, ei myöskään positiivisesti. Ministeriö oli tulkinnut tällaisten kommenttien rikkovan nuorisolain arvopohjaa, ja tämä johti osaltaan tuen leikkaukseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi ministeriön ylittäneen harkintavaltansa ja piti menettelyä laittomana. Asia palautettiin takaisin ministeriöön uudelleenkäsittelyä varten.

Ministeriössä työskentelevä Wrede ei tuntunut pitävät laitonta päätöstä kummoisenakaan ongelmana, vaan totesi Helsingin Sanomille:

– Virhe oli, että puhuimme kahdesta eri asiasta samaan aikaan.

Wreden mukaan ministeriö aloittaa nyt alusta perussuomalaisten nuorten avustuksen käsittelyn. Avustuksen määrä ei välttämättä muutu miksikään.

– Teimme harkinnan järjestön toimintaan liittyen, ja argumentit olivat silloin ok, Wrede sanoi Helsingin Sanomille.

Hallintolaki velvoittaa perustelemaan päätökset

Perussuomalaiset nuoret muistuttivat KHO:lle toimittamassaan valituksessa siitä, että ministeriö ei ollut liittänyt alun perinkään perusteluja. Ministeriä oli päin vastoin katsonut, että se olisi ollut vapautettu perustelemasta avustuspäätöksiään.

Wreden kommentti harkinnasta on kummallinen, sillä hallintolain mukaan päätökset on aina perusteltava. Ellei näin tehdä, ei päätöksen perusteella pystytä arvoimaan, minkä vuoksi eräät järjestöt saavat runsaskätisiä avustuksia ja toiset eivät. Kyse on myös oikeusturvasta. Perustelematon päätös ei mahdollista asian saattamista edes tuomioistuimen arvioitavaksi.

Mikäli päätökset ovat pelkän harkinnan varassa, on ilmeisenä vaarana se, että tuet suuntautuvat niille tahoille, jotka ovat tuesta itse poliittisessa toimielimessä päättämässä.

- Lautakunta, joka nämä päätökset käsittelee, koostuu käytännöstä entisistä poliittisista nuorisojärjestöjen puheenjohtajista. Ne jakavat tukia sulle–mulle-periaatteella, vaikka niin sen ei pitäisi olla. Tuet pitäisi sitoa johonkin, eikä jakaa niitä mututuntumalla, perussuomalaisten nuortenvarapuheenjohtaja Samuli Voutila muistutti äskettäin Turun Sanomien haastattelussa.

Onkin kuvaavaa, että RKP:n nuorisojärjestö Svensk Ungdomille heltisi 222 500 euron tukipotti. Tämä ylittää viisinkertaisesti sen, minkä esimerkiksi Suomen varusmiesliitolle heltiää ja kymmenkertaisesti sen mikä perussuomalaisille nuorille myönnettiin.

Soini jyrähti Wredelle

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinilta ei riitä ymmärrystä Wreden näkemyksille.

– Voiko tämä olla totta? Ministeriö syyllistyy mielipiderasismiin ja siitä ilmeisesti seuraa vain se, että sama päätös tehdään poistamalla rasistinen ja vääräksi tuomittu perustelu, Soini jyrähtää blogissaan.

Soini muistuttaa, että Paavo Arhinmäki (vas.) nieli ministeriön mielipidevapauden vastaiset perustelut kakistelematta.

– Vasemmistoliitto antoi mielipidesorron rehottaa. Missä viipyvät pahoittelut, poliittinen vastuunkanto, hän kysyy?

Entä ministeri Viitanen?

Perussuomalaiset nuoret muistuttivat torstaina lähettämässään tiedotteessa, että nykyinen opetus- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen on todennäköisesti myös allekirjoittanut lainvastaisen tukipäätöksen.

– Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen (sd) on joko tietämättään tai tahallaan puhunut muunneltua totuutta väittäessään, että Perussuomalaisten Nuorten näkemys monikulttuurisuudesta ei ole vaikuttanut vuoden 2014 tukipäätökseen, tiedotteessa todetaan.

Perussuomalaiset Nuoret on jättänyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien myös vuoden 2014 valtiontukia. Nuorisojärjestö haluaa korostaa, että entinen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) ei ole ainoa, joka on tehnyt vääriä päätöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön antamassa oikaisuvaatimuksen hylkäävässä päätöksessä on yhtenevät perustelut kuin Paavo Arhinmäen hyväksymässä päätöksessä vuonna 2013:

”Samoin järjestön näkemykset monikulttuurisuusasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa. Järjestön tulisi huomioida toiminnassaan lain arvopohja, ja sitä on mm. monikulttuurisuus ja syrjimättömyys […].”

Timo Soini kysyykin nyt Viitaselta:

– Ministeri Pia Viitanen. Pallo on nyt teillä. Mitä ministeriö aikoo tehdä, ettei mitään mielipidesuuntaa poliittisesti syrjitä. Mielipiderasismi on vakava asia. Katsotteko asiaa läpi sormien?

Matias Turkkila