Ruotsidemokraatit lähtevät kesäkuun EU-parlamenttivaaleihin kotimaan etu edellä. Unionista on voitava erota, jos oma ääni ei kuulu riittävästi. EU:n yhteistä ulkorajaa on puolustettava ja turvapaikanhakijat sijoitettava EU:n ulkopuolelle. ”Meille Ruotsi on aina ykkönen”, vakuuttavat Jimmie Åkesson ja Charlie Weimers Aftonbladetissa.

Viimeisen neljän vuoden aikana Brysselin torvesta on törähtänyt 10 000 erilaista ja eritasoista määräystä, säädöstä tahi ties minkä sorttista paragrafin muutosta.

Samaan aikaan nettomaksajien taakka on kasvanut ja yhteisvelasta on tullut totta EU:n elpymisvälineen myötä.

Seuraavalla parlamenttikaudella kaavaillaan ruotsidemokraattien mukaan yhä uusia kavennuksia kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Tulossa on mahdollisesti uusia EU-maksuja, jopa veroja ja velkaa saatetaan ottaa ranteet kipeinä yhteiseen piikkiin.

EU-jäsenyys pois perustuslaista

Ruotsidemokraatit haluavat ottaa ohjat EU:ssa samoin eväin, kuin vaikkapa maahanmuuttokeskustelussa. Vähemmistöstä tulee tosiasioiden tunnustamisen myötä enemmistö.

– Kaikki neuvottelupöydissä istuneet tietävät, että valmius nousta ja poistua auttaa halutun tuloksen saavuttamisessa. Siksi haluamme poistaa perustuslaista kirjauksen Ruotsin EU-jäsenyydestä, kirjoittavat puheenjohtaja Jimmie Åkesson ja kärkiehdokas Charlie Weimers Aftonbladetin mielipidesivulla.

– Se viestittää siitä, että Ruotsi on viimeisenä keinona valmis eroamaan EU:sta, eikä unionilla ole varaa menettää yhtään nettomaksajaa. Jos pienet maat eivät laita kovaa kovaa vasten, EU jyrää meidät.

EU-päätökset kansanäänestykseen

Ruotsidemokraatit vaativat myös, että jokainen EU:sta tuleva vallansiirron yritys tai uusi maksuvaatimus alistetaan kansanäänestykseen. Tästä pitää saada aikaan päätös Ruotsin valtiopäivillä.

Hallituksen pitää myös viedä EU-tuomioistuimeen yhä useammin tapauksia, joissa EU:n instituutiot ovat tehneet päätöksiä vasten parempaa tietoa tai toimineet vastoin subsidiariteettiperiaatetta (EU päättää ainoastaan asioista, joita ei voi säännellä jäsenmaissa).

Samoin hallituksen pitäisi ottaa selvää sellaisesta EU-lainsäädännöstä, joka voisi keventää ruotsalaisyritysten taakkaa ja auttaa niitä selviämään kansainvälisessä kilpailussa.

Turvapaikanhaku Euroopan ulkopuolelle

– Niin kauan kuin meillä on yhteinen ulkoraja, sitä on puolustettava yhdessä. Mikään raja ei ole vahvempi kuin sen heikoin kohta, kirjoittavat Åkesson ja Weimers.

– Siksi seuraavalla vaalikaudella on jatkettava työtä sen eteen, että fyysiset rajaesteet rahoitettaisiin EU:n budjetista. Kehitysavun ehtona olisivat palautussopimukset ja koko turvapaikkaprosessi pitää siirtää Euroopan ulkopuolisiin vastaanottokeskuksiin.

Ruotsidemokraatit lähtevät EU-parlamenttivaaleihin uuden strategian myötä ja kristallikirkkaana tavoitteena on pitää huolta kotimaan edusta Euroopan unionissa eli ”Meille Ruotsi on aina ykkönen” (Sätta Sverige först).

SUOMEN UUTISET