Ihmisen kaltainen tekoäly (AGI) on asiantuntijoiden mukaan täällä jo nyt tai viimeistään 10 vuoden sisällä. Mahdollisesti siis jo tällä vaalikaudella. Muutos saattaa olla mykistävä ja laittaa yhteiskunnan perinteisen marssijärjestyksen uusiksi.

Stanfordin huippuyliopiston tekemän tutkimuksen mukaan 56 prosenttia tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoista ja tekoälyn tutkijoista on sitä mieltä, että ihmisen kaltainen, kaiken kattava tekoäly (Artificial general intelligence, AGI) on jo täällä.

Googlen Deep Mind -johtaja Demis Hassabis on varovaisempi. Hän toteaa Interest Engineering-sivustolla, että kone/ohjelmisto on täysin ihmisen kaltainen vuosikymmenen sisällä ja kattavia tekoälysovelluksia on nähtävillä jo muutaman vuoden kuluttua.

AGI tietää mitä tekee

Tekoäly itse (GPT -4 plus) vastaa kysymykseen AGI-aikataulusta kuin Delfoin oraakkeli tai kepun kansanedustaja:

”On vaikea sanoa tarkkaa ajankohtaa, milloin ihmisen kaltainen teköäly (AGI) tulee olemaan todellisuutta, koska se riippuu monista tekijöistä, kuten teknologian kehityksestä, resursseista ja tietysti innovatiivisesta ajattelusta. AGI:n kehitys on erittäin monimutkainen prosessi, joka vaatii kehittäjiltä laajaa ymmärrystä monista eri tieteenaloista, kuten tietojenkäsittelytieteestä, neurotieteestä, psykologiasta ja filosofiasta.”

Toisin kuin edellisen esimerkin luova tekoäly, AGI on tietoinen siitä, mitä se sanoo ja tekee. Tämä vähentää todennäköisyyttä antaa vääriä tai epäselviä lausuntoja.

Monta kehityspolkua

Eduista huolimatta asiantuntijaeliitti on kuitenkin sitä mieltä, että AGI voi vahingoittaa vakavasti yhteiskuntaa, jos sen kehitystä eivät ohjaa inhimilliset arvot.

Lähes 58 prosenttia Stanfordin tutkimuksessa haastatelluista ammattilaisista pitää ihmisen kaltaista tekoälyä merkittävän huolenaiheena. Runsas kolmannes on sitä mieltä, että AGI voi johtaa totaaliseen tuhoon.

Tuhatpäinen asiantuntijajoukko ja Elon Muskin kaltaiset ihmeaikuiset allekirjoittivat maaliskuussa vetoomuksen, jolla vaadittiin tekoälyn kehittämisen pysäyttämistä puoleksi vuodeksi.

Näin saataisiin valtavavalla vauhdilla etenevään kehitystyöhön suvanto, jonka aikana voitaisiin pohtia eettiseltä ja moraaliseltakin kannalta sitä, mitä itse asiassa tässä ollaan tekemässä.

Deepfake on varmasti täällä

Deepfake-nimi on lähtöisin syväoppivista neuroverkoista. Kun algoritmit päästetään osaavasti valloilleen, ne oppivat fraaseja ja voivat yhdistellä sekä toistaa niitä yllättävillä tavoilla. Ja lopputulos saattaa vaikuttaa täysin uskottavalta.

Eli tarun ja totuuden välinen kuilu katoaa. Tekniikkaa voidaan käyttää erityyppiseen viihteeseen, mutta sillä on Fortune-lehden mukaan myös merkittävä pimeä potentiaali. Poliittinen vaikuttaminen syvähuijaamisen avulla on huolenaiheista merkittävimpiä.

Väärän informaation täytyy näyttää riittävän totuudenmukaiselta, jotta se olisi uskottavaa. Jos uusi totuus ei sovi yhteen sen kanssa, mitä jo tiedämme, olemme taipuvaisia hylkäämään sen. Ihminen janoaa jatkuvuutta ja vieroksuu epäjohdonmukaisuutta.

Deepfake on tehokasta siksi, että kuvat tekevät viestistä paljon vaikuttavamman kuin pelkkä teksti ja abstraktit käsitteet. Siksi huiputtamisen mahdollisuus kannattaa tänään pitää mielessä, kun katselee median ja somen kuvia.

SUOMEN UUTISET