Useimmat Suomessa toimivat rikollisjärjestöt ovat rikollisia moottoripyöräkerhoja, mutta täällä toimii myös useita ulkomailta johdettuja rikollisorganisaatioita. Joissakin niistä on viitteitä klaanityyppisestä rikollisuudesta. Rikoksilla saadut rahat viedään pois Suomesta. Ulkomailta johdettujen rikollisryhmien päätoimialat ovat huumekauppa, ihmiskauppa ja omaisuusrikokset.

Poliisiammattikorkeakoulun äskettäin julkaiseman ”Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa” -katsauksen mukaan Suomessa toimii useita ulkomailta johdettuja rikollisorganisaatioita. Tutkijat Pirjo Jukarainen, Marko Juutinen ja Kari Laitinen kirjoittavat, että näiden ulkomaisten rikollisryhmien saama rikoshyöty ”kotiutetaan” lähes kokonaisuudessaan ulkomaille.

Tutkijoiden mukaan Suomessa on kaikkiaan tunnistettu noin sata rikollisjärjestöä, joissa on mukana tuhatkunta henkilöä. Enimmäkseen kyse on kotimaisista, tunnuksellisista ryhmistä, kuten moottoripyöräjengeistä. Suomessa on havaittu myös viitteitä mafia- ja klaanityyppisistä verkostoista, joissa jäsenyys perustuu sukulaisuussuhteisiin.

Romania, Ruotsi ja Albania kärkimaita

Poliisin järjestäytyneeksi rikollisuudeksi luokittelemissa tapauksissa rikoksista epäilty on ollut tyypillisesti Suomessa syntynyt aikuinen mies. Vuodesta riippuen noin 70 prosenttia epäillyistä oli syntynyt Suomessa.

Miehiä epäillyistä oli noin 90 prosenttia. Lähes kaikki olivat vähintään 22-vuotiaita. Vuosina 2020 ja 2021 rikoksista epäiltyjen kolme seuraavaksi yleisintä syntymämaata olivat Romania, Ruotsi ja Albania.

Moottoripyöräjengit enimmäkseen suomalaisia

Tunnuksellisten ryhmien osastoja on Suomessa alle 80 ja niissä on noin 590 jäsentä. Nämä tunnukselliset ryhmät ovat pääosin moottoripyöräjengejä, niiden alaosastoja ja tukiryhmiä, jotka ovat poliisin tiedossa ja seurannassa.

Kansainvälisesti tunnetut Bandidos MC ja Hells Angels MC ovat jo pitkään toimineet Suomessa. Uudempia tulokkaita ovat Outlaws MC ja Satudarah MC, joista viimeksi mainittu rekrytoi erityisesti ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Myös Bandidos MC on tutkijoiden mukaan lähtökohtaisesti monikulttuurinen.

Venäläinen Night Wolves -moottoripyöräjengi on rekrytoinut jäseniä Suomesta ja perustanut Suomeen alaosaston. Jengillä on läheinen yhteys Venäjän valtionjohtoon ja se tukee Venäjän poliittisia tavoitteita. Poliisiammattikorkeakoulun tutkijoiden mukaan Night Wolves -jengiä on hyödynnetty vaikutusoperaatioissa Ukrainassa ja muissa Itä-Euroopan maissa.

Ulkomailta johdetut rikollisryhmät

Kotimaisten toimijoiden lisäksi Suomessa on useita ulkomailta johdettuja rikollisorganisaatioita. Ne toimivat erityisesti pääkaupunkiseudulla ja niiden saama rikoshyöty ”kotiutetaan” lähes kokonaisuudessaan ulkomaille.

Merkittävimpiä Suomessa toimivia ulkomaisia rikollisorganisaatioita ovat balkanilaiset, baltialaiset, afrikkalaiset ja irakilaiset rikollisryhmät.

Balkanilta omaisuusrikoksia ja ihmiskauppaa

Albaniankieliset rikolliset keskittyvät erityisesti huumausainekauppaan ja vaikuttavat muun muassa kokaiinimarkkinoiden kasvuun. Albaniankielisissä rikollisverkostoissa on mukana myös Suomessa asuvia henkilöitä. Osa rikollisuudesta on liikkuvaa: Suomessa tehdään esimerkiksi omaisuusrikoksia siten, että maassa ollaan vain lyhyen aikaa.

Romanialainen järjestäytynyt rikollisuus on pääosin liikkuvaa omaisuusrikollisuutta. Varkauksien lisäksi toimijat tekevät petoksia, laajamittaista huumausainekauppaa ja ihmiskauppaa. Laitonta maahantuloa järjestetään usein väärennetyillä henkilöllisyysasiakirjoilla.

Baltiasta huumeita ja aseita

Virolais- ja liettualaistaustaiset rikolliset harjoittavat Suomessa muun muassa huumausainekauppaa, asekauppaa, tupakan, nuuskan ja alkoholin salakuljetusta, omaisuusrikollisuutta, ihmiskauppaa sekä laitonta jätteiden käsittelyä. Virolaisista rikollisista suuri osa on asettunut Suomeen, ja ryhmät tekevät yhteistyötä suomalaisten rikollisten kanssa.

Useimmat Virosta käsin toimivat ryhmät ovat venäjänkielisiä. Venäjän mafia harjoittaa etenkin huumausainekauppaa ja ihmiskauppaa ja sillä on arvioitu olevan valtaa myös logistiikka-alan yrityksissä. Tutkijoiden mukaan rikollisryhmillä on yhteyksiä Venäjän valtionjohtoon, joka käyttää rikollisia muun muassa rahanpesuun.

Afrikasta prostituoituja ja laitonta maahantuloa

Afrikkalaisissa rikollisverkostoissa on mukana myös Suomessa asuvia henkilöitä. Laaja-alaisinta toimintaa organisoidaan Nigeriasta ja keskeinen tukialue Euroopassa on Italia, jonne kohdistuu runsaasti laitonta siirtolaisuutta.

Suomessa on havaittu Nigeriasta käsin organisoitua laittoman maahantulon järjestämistä, prostituutiota, työskentelyä ruokalähetteinä ilman oleskelulupaa ja petoksia. Rikolliset tekevät yhteistyötä muiden ulkomaalaistaustaisten rikollisryhmien kanssa.

Irakista huumeita ja petoksia

Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat korostavat, että irakilaistaustaiset rikollisryhmät ovat vaikuttaneet Suomessa jo kauan ennen vuoden 2015 suurta turvapaikanhakija-aaltoa.

Irakilaisten ryhmien rikollinen toiminta on suunnitelmallista ja laajamittaista ja keskittyy erityisesti huumausaineiden maahantuontiin ja välittämiseen sekä petoksiin.

Klaanityyppisen rikollisuuden piirteitä

Joissakin ulkomailta johdetuissa ryhmissä on klaanirikollisuuden piirteitä eli ryhmien kansainväliset yhteydet muodostuvat sukulaissuhteiden perusteella tai ryhmät ovat lähtöisin samalta paikkakunnalta. Ryhmillä on yhteyksiä muun muassa Balkanin maihin, kurdiyhteisöihin ja Ruotsiin. Haavoittuvassa asemassa olevia käytetään hyväksi monin eri tavoin ja hierarkia on ehdotonta.

Poliisin mukaan klaanityyppisillä ryhmillä voi olla pyrkimyksenä saada Suomeen ”ankkuri” eli Suomessa asuva ryhmän jäsen tai alaosasto, joka helpottaa ulkomailta toimivien ryhmän jäsenten toimintaa. Esimerkiksi Ruotsissa toimiva, syyrialaistaustainen ”Södertäljen mafia” yritti perustaa alaosaston Suomeen.

Petoksilla rahaa terrorismin tukemiseen?

Esimerkkinä kansainvälisen toimijakentän moninaisuudesta poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kertovat miehestä, joka tuomittiin Ruotsissa vankeuteen vero- ja kirjanpitorikoksista. Mies on Suomen ja Sudanin kaksoiskansalainen. Hän oli tehnyt matkapuhelinten kaupalla alv-petoksia Suomeen rekisteröidyn yrityksen kautta.

Miehellä oli perhe- ja ystävyyssuhteita jihadistisissa ryhmissä mukana olleisiin henkilöihin, joista monet olivat matkustaneet Syyriaan Isis-alueelle. Esitutkinnassa ei kuitenkaan voitu osoittaa selvästi, että veropetoksissa olisi ollut kyse terrorismin rahoittamisesta.

SUOMEN UUTISET