Perussuomalaisten teettämä tutkimus kansalaisten näkemyksistä on EU-myönteisille hallituspuolueille karua luettavaa: suomalaisten selvä enemmistö ole valmis antamaan euroakaan EU:n elvytysrahastolle eikä euron tukemiseen.

Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka paljon suomalaiset olisivat valmiita maksamaan EU:lle vuosittain muoviveron tyyppisiä suoria EU-veroja, Italian ja Espanjan tyyppisten EU-maiden tukemista ja paljonko oltaisiin valmiita maksamaan euron tukemisesta.

Tutkimuksen mukaan enemmistö vastustaa uusia EU-menoja. Vähemmistö olisi vuositasolla valmis maksamaan joitain kymmeniä euroja lisää EU:lle.

Tutkimustulokset julkistettiin tänään Tuumaustunnilla.

Naiset jopa miehiä kriittisempiä

Tutkimuksen mukaan jopa 61 prosenttia katsoo, ettei ole valmis maksamaan Italian ja Espanjan tyyppisten maiden tukemista. Jakauma on melko samansuuruinen sekä naisten että miesten keskuudessa, joskin naiset ovat hieman enemmän kriittisiä.

Yli puolet tutkimuksen vastaajista katsoo, ettei ole valmis maksamaan mitään euro-valuutan tukemisesta: vain 27 prosenttia katsoo, että olisi valmis maksamaan kymmenen euroa.

Tutkimus siis osoittaa, että lähestulkoon kukaan ei ole valmis maksamaan EU:lle sellaisia summia, joita komission ajamaan elvytyspakettiin osallistuminen työssäkäyvältä ihmiseltä vaatii.

Maksuhalukkuus ei riitä kattamaan EU-menoja

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio huomauttaa, että Suomen laskennallinen nettomaksuosuus elvytysrahastossa tarkoittaisi jopa 2 000 euron lisälaskua jokaista työssäkäyvää suomalaista kohden. Tämän hetkisten tietojen mukaan Suomen osuus rahastopaketissa olisi vajaat 9 miljardia euroa, josta takaisin tulisi vain 3,7 miljardia.

– Tutkimuksesta on tehtävä se johtopäätös, että jos ihmiset ovat valmiita maksamaan vuositasolla vain 10-50 euroa EU-menoihin, niin ne eivät mitenkään riitä EU:n elvytysrahasto-nimellä kulkevaan, koronakriisin varjolla valmisteltuun tukipakettiin, Tavio sanoo.

Ympäristöongelman torjumiselle enemmän tukea

Kyselyyn vastaajat olivat hieman myötämielisempiä EU-muoviverolle. Tosin yli 41 prosenttia vastaajista ei edelleenkään halua maksaa euroakaan muoviveroa. 30 prosenttia voisi harkita vuositasolla 10 euron maksamista ja 21 prosenttia voisi harkita 50 euron maksamista. Nämäkin summat ovat melko pieniä.

Tavion mukaan muovi nähdään globaalina ongelmana ja ihmiset ovat nykyään ympäristötietoisia.

– Sinänsä on ymmärrettävämpää, että ihmiset ovat hieman valmiimpia maksamaan ympäristöongelman torjumisen rahoittamisesta.

SUOMEN UUTISET