Jotkut piirit voivat ”sopia” rikkovansa voimassa olevia lakeja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen kertoi torstaina EU-jäsenmaiden sopineen EU:n velkaantumisesta ja velkarahan syytämisestä pääosin pitkin eurokriittistä Etelä-Eurooppaa. Von der Leyenin ilmoituksesta uutisoi Financial Times.

EU:n tulee toimia omien varojensa puitteissa. Nämä varat tulevat jäsenmailta yhteiseen EU:n budjettiin, joka on virallisesti unionin monivuotinen rahoituskehys. EU ei saa siten elää velaksi.

Ehdotettu pandemian elpymispaketti on kokoluokaltaan niin merkittävä rikkomus tätä velaksi elämisen sääntöä vastaan, että sen tulisi vaatia perussopimuksen muuttamista.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on FT:n mukaan huolissaan Etelä- ja Pohjois-Euroopan epätasa-arvoisuuden kasvusta ilman suoria tulonsiirtoja.

Henri Alakylä