Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomi lahjoittaa EU-elvytysrahaston nimellä kulkevaan tukipakettiin 8,6 miljardia ja saa takaisin 3,7 miljardia, eli Suomi nettomaksaa lähes viisi miljardia euroa. Kansanedustaja Ville Tavio huomauttaa, että kyse on tulonsiirrosta, minkä olisi laitonta EU-perussopimusten mukaan ja todennäköisesti myös Suomen perustuslain mukaan. – Perussuomalaiset haluaakin pitää kiinni säännöstä, jonka mukaan jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan, Tavio sanoo.

Tuumaustunnilla julkistettiin tänään perussuomalaisten Kantar TNS:llä teettämä tuore tutkimus, jonka tulokset osoittavat, että selvä enemmistö kansalaisista ei ole valmis antamaan euroakaan EU:n elvytysrahastolle eikä euron tukemiseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio toteaa, että EU-elvytysrahasto on tosiasiassa peitelty etelän euromaiden tukipaketti. Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomi lahjoittaa rahastoon 8,6 miljardia ja saa takaisin 3,7 miljardia, eli Suomi nettomaksaa lähes viisi miljardia euroa.

– Tämä on tulonsiirtoa, minkä ensinnäkin pitäisi olla laitonta EU-oikeuden mukaan ja nähdäkseni se on sitä myös Suomen perustuslain mukaan. Perussuomalaiset kuitenkin haluaa pitää kiinni säännöstä, jonka mukaan jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan, Tavio sanoo.

Kymmenkertainen lisälasku

Hän huomauttaa, että Suomen viiden miljardin maksuosuus rahastossa tarkoittaa jopa 2 000 euron lisälaskua aivan jokaista työssäkäyvää suomalaista kohden. Summa on jopa kymmenen kertaa enemmän kuin mitä EU-jäsenmaksun osuus jokaista työssäkäyvää suomalaista kohden tällä hetkellä on.

– Tuoreiden tutkimustulosten perusteella ihmiset ovat valmiita maksamaan vuositasolla vain 10-50 euroa EU-menoihin, joten ne rahat eivät mitenkään riitä EU:n elvytysrahasto-nimellä kulkevaan, koronakriisin varjolla valmisteltuun tukipakettiin.

EU hamuaa tukipaketilla lisää valtaa

Tavion mukaan komission suunnittelema tukipaketti osoittaa myös, miten EU haluaa kahmia lisää talouspoliittista valtaa Ison-Britannian EU-eron jälkeen.

– Kun Brexit toteutui, siinä vaiheessa mietin itse, että nyt EU voisi lopettaa liittovaltiokehityksen ja kenties palata kohti kauppaliittoa. Kävi kuitenkin päinvastoin: komissio otti linjan, jonka mukaan liittovaltiota ajetaan entistä vahvemmin.

Tavion mukaan komission ajatus näyttää olevan, että tiukemmalla integraatiolla voidaan estää uudet Brexitit.

– Kun maat sidotaan taloudellisesti yhteen, se tarkoittaa samalla sitä , että liittovaltiosta lähteminen on vaikeampaa. Yhteisillä velkavastuilla komissio voi uhkailla maita sillä, että unionista lähteminen johtaisi maksukyvyttömyyteen. Uhkana olisivat EU:n kautta realisoituvat suuret takausvastuut.

Tavio laskee, että EU-tukipakettiin uppoavalla viidellä miljardilla saataisiin kotimaassa aikaiseksi paljon hyviä asioita.

– Sillä saataisiin rahoitettua hoitajamitoitus, voitaisiin korjata kaikki homekoulut ja päiväkodit ja kaikkiin eläkkeisiin saataisiin korotukset. Samoin olisi mahdollista toteuttaa veronalennukset työntekijöille ja yrittäjille. Nyt ne rahat ollaan lähettämässä EU:lle.

Suomalaisten rahaa veronmaksuhaluttomille italialaisille

EU-tukipaketin suurimpien edunsaajien joukkoon kuuluu Italia, jossa verotus on Suomea selvästi matalammalla tasolla. Italia on myös EU:n johtava veronkiertomaa.

Tavion mukaan Italia on köyhä maa, jossa on rikas kansa ja Suomi rikas maa, jossa on köyhä kansa. Hän antaa yhden lisäesimerkin.

– Suomessa yleinen arvonlisävero on 24 prosenttia ja Italiassa 22 prosenttia. Suomessa ruuan arvonlisävero on 14 prosenttia, kun Italiassa ruuan arvonlisävero on vain neljä prosenttia.

– Ruuan arvonlisäverotuksessa maiden välillä siis on jopa kymmenen prosenttiyksikön ero. Italialaisen ostovoima on matalamman verotuksen johdosta paljon parempi kuin suomalaisella.

Tavio on eduskunnassa usein kysynyt muilta kansanedustajilta, miksei Italia korjaa omaa verojärjestelmäänsä.

– On selvää, että Italian valtio hoitaa itse omaa talouttaan huonosti. Jos Italia on nyt talouskriisissä, niin voidaan kysyä, miksei se sitten nosta verotustaan esimerkiksi Suomen tasolle. Minulle on sanottu, että Italian poliittisessa ilmapiirissä veronkorotukset eivät vain ole mahdollisia. Minusta on silti käsittämätöntä, ettei Italiaa vaadita laittamaan omaa talouttaan kuntoon.

EU käyttää jo nyt taloudellista määräysvaltaa Suomeen

Perussuomalaiset on usein todennut, että EU:n tulisi olla ensisijaisesti kauppaliitto, ja vasta toissijaisesti jotain pidemmälle lainsäädännöllisesti menevää. Mutta onko EU jo nyt liittovaltio? Tavion mukaan määritelmä on makuasia. Tavio kuitenkin esittää eräitä keskeisiä huomioita EU:n nykytilasta.

– EU-lainsäädäntö on Suomen kansallisen lainsäädännön yläpuolella. EU:n tuomioistuimella on päätösvalta yli Suomen korkeimman oikeuden, eli EU jo pitkälti määrää Suomen oikeuskäytännöstä.

– EU myös määrää, miten saamme Suomessa käyttää osan rahoistamme, eli esimerkiksi maatalouden tukirahoitukselle pääsääntöisesti tarvitaan EU-komission hyväksyntä. On useita muitakin asioita, joissa EU nyt jo käyttää taloudellista määräysvaltaa Suomeen.

Suomen Pankki kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmään.

– Keskuspankki onkin usein mainittu konkreettisena liittovaltion tunnusmerkkinä. On myös huomattava, että suomalaiset eivät voi vaikuttaa siihen, ketkä istuvat lainsäädäntöesityksiä tekevässä EU-komissiossa.

Tuliko Suomesta EU:n ajopuu?

Tavion mielestä EU on jo nyt liittovaltio.

– Tai vähintäänkin voidaan sanoa, että EU on voimakkaasti liittovaltion tunnusmerkkejä jo omaava valtioliitto.

Kansanedustaja pohtii, onko Suomesta tullut EU:n ajopuu.

– Jäsenyys ajopuuna merkitsee sitä, että Suomi hyväksyy kaikki komission ja EU:n metkut, maksaa kaikki ehdotukset eikä koskaan sano ei. Ja jos ei koskaan sano ei, niin silloin neuvotteluvoima EU:ssa on käytännössä olematon: ei ole mahdollisuutta pärjätä neuvotteluissa.

SUOMEN UUTISET