Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen vaatii kaikkia poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia kiellettäväksi lakialoitteessaan.


Nykyisellään kaikki lasten silpomiset tuomitaan pahoinpitelyrikoksina, mutta poikien osalta korkein oikeus on linjannut vuonna 2008, että vanhempien toivomana uskonnollisista syistä tehty pojan ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei täytäkään pahoinpitelyn tunnusmerkistöä.

– Esinahan poisto on peruuttamaton toimenpide, vaikka vanhempien valinta lapsen uskonnon suhteen ei ole. Suomessa vallitsee sekä uskonnonvapaus että yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Näin ollen vanhemmilla ei tule olla oikeutta muokata lapsen kehoa pysyvästi uskonnollisiin syihin vedoten, Sebastian Tynkkynen vaatii.

Miksi muut puolueet eivät toimi?

Lakivaliokunta päätti 1.10.2020 esittää kansalaisaloitteen pohjalta tyttöjen silpomisen kriminalisoinnin selkeyttämistä rikoslakiin, mutta jätti pojat kriminalisoinnin ulkopuolelle.

Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen esittivät, että myös pojat olisi suojattu silpomiselta, mutta muut puolueet kaatoivat esityksen.

– Selvitysten perusteella Suomessa tapahtuu tyttöjen silpomisia vieläkin ja on upeaa, että kaikki puolueet olivat valmiita selkeyttämään rikoslakia tyttöjen silpomisen ehkäisemiseksi. Vaikka toimenpide on yleensä vakavampi, myös pojan esinahan poisto on vakava loukkaus pojan fyysistä koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta kohtaan. En voi kuin ihmetellä, miksi muut puolueet eivät halua estää yksimielisesti myös poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia, Tynkkynen hämmästelee.

Lapsen koskemattomuutta suojeltava

Nykyistä oikeuskäytäntöä voidaan pitää päinvastaisena sille, mihin Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/1991). Sopimuksessa mukana olevia valtioita edellytetään poistamaan lasten terveydelle haitallisia perinteisiä tapoja.

Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lasten koskemattomuutta.

SUOMEN UUTISET