Euroopan unionia ei voi pitää ainoastaan yhtenäisalueena, vaan on huomioitava myös jäsenmaiden mahdollisuus ylläpitää omaa kansallista ruokaturvaa ja huoltovarmuutta. – Riippuvuudet muista, erityisesti EU:n ulkopuolisista maista, ovat merkittävä riski, perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula painottaa.

Kansanedustaja Jenna Simula edusti Suomea Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa pidetyssä jäsenmaiden maa- ja metsätalousvaliokuntien yhteisessä konferenssissa. Tilaisuudessa käsiteltiin laajasti maatalouteen liittyviä kysymyksiä.

Maataloutta tuettava kriiseissä

Simula toimi yhtenä pääpuhujana ja halusi puheenvuorollaan herätellä poliitikkoja palaamaan maatalouspolitiikan tärkeimmän tehtävän äärelle.

– Mikä on maatalouden tärkein tehtävä? Se on ruoka. Sen tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa ihmisille, Simula sanoi puheessaan ja kehotti parlamentaarikkoja pohtimaan päätöstensä seurauksia maanviljelijöille, joiden toimeentulo on jo nyt riittämätön.

– Poliitikkoina meidän on tehtävä päätöksiä, jotka helpottavat maataloustuottajia tuotantokustannusten nousussa, muuttuneessa toimintaympäristössä ja muissa kriiseissä, joita olemme nähneet. Samalla on vältettävä tekemästä sellaisia päätöksiä, jotka aiheuttavat haittaa maanviljelijöille.

Kansalliset erityispiirteet huomioitava

Kansallisten erityispiirteiden huomioiminen nousi tilaisuudessa laajasti esiin, ja parlamentaarikot toivoivat aiempaa enemmän yhteistyötä myös EU-maiden parlamenttien välille. Simula nosti esille puheessaan yhteisten sääntöjen tärkeyden, mutta myös mahdollisuuden poiketa niistä, kun aito tarve on. Hän myös korosti oman ruoantuotannon merkitystä yhtenä kansallisen turvallisuuden peruspilarina.

– Emme voi miettiä Euroopan unionia ainoastaan yhtenäisalueena, vaan on huomioitava myös jäsenmaiden mahdollisuus ylläpitää omaa kansallista ruokaturvaa ja huoltovarmuutta. Riippuvuudet muista, erityisesti EU:n ulkopuolisista maista, ovat merkittävä riski, Simula huomautti.

Suden suojelutasoa muutettava

Kansallisesti merkittävistä ongelmista Simula nosti esille muun muassa susipolitiikan.

– Useille lammastiloille on tullut valtavia menetyksiä, kun yksittäinen susi tai susilauma on tappanut lähes kokonaisen lammaskatraan – tiukan suojelun vuoksi sudet ovat menettäneet luontaisen pelkonsa ihmistä kohtaan. Sudet tappavat myös metsästyskoiria, ja suomalaiset ovat erittäin turhautuneita tilanteeseen.

– Koko suomalainen metsästyskulttuuri on uhattuna ja suden suojelutaso onkin muutettava, Simula vetosi muiden jäsenmaiden parlamentaarikkoihin ja paikalla olleisiin komission edustajiin.

SUOMEN UUTISET