Brysselissä järjestettiin eilen EU-maiden talousministerien kokous ja tänään kokoontui EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin. Suomea kokouksissa edusti valtiovarainministeri Riikka Purra. Kokouksissa rahaministerit keskustelivat muun muassa kilpailukyvystä ja talouskasvun vahvistamisesta sekä hyväksyttiin täytäntöönpanopäätös Ukraina-tuen jatkamiselle.

Eilisellä kokousagendalla oli erityisesti kilpailukyky ja pääomamarkkinat, tänään Ecofinissa hyväksyttiin neuvoston täytäntöönpanopäätös Ukraina-suunnitelmasta, kahdet neuvoston päätelmät ja keskustelussa oli lisäksi verotukseen liittyviä ehdotuksia.

– Euroryhmän laajennetussa kokoonpanossa kävimme mielenkiintoisen keskustelun kilpailukyvystä ja siihen liittyvästä tieto- ja osaamisvajeesta suhteessa globaaleihin kilpailijoihin, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi tänään Brysselissä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

EU Yhdysvaltoja paljon jäljessä

Työn tuottavuus kasvaa euroalueella kilpailijoita hitaammin ja EU on Yhdysvaltoja jäljessä monessa asiassa, muun muassa tki-investoinneissa ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudessa. Maailman arvokkaimmat teknologia-alan yritykset ovat lähes kaikki yhdysvaltalaisia.

– Yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiä pullonkauloja on myös osaavan työvoiman heikentynyt saanti ja sen vaikutus investointeihin. Itse puheenvuorossani korostin näitä asioita ja ennen kaikkea sitä, että julkisen rahoituksen lisäämisellä Eurooppaa ei saada nousuun.

– Euroopassa julkisen rahan käyttö ei merkittävästi poikkea muiden talousalueiden julkisesta rahoituksesta. Selvästikään tämä ei selitä meidän jälkeenjääneisyyttä suhteessa Yhdysvaltoihin tai muihin talousalueisiin eikä näitä tuottavuuseroja. On siis vaikea nähdä, että lisäämällä julkista rahaa saataisiin lisää tehoa, Purra sanoo.

Hänen mukaansa enemmän huomiota pitäisi kiinnittää yksityisiin investointeihin.

– EU:n tulee olla yrityksille houkutteleva kohde investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämän aikaansaamiseksi tarvitsemme yksityisiä investointeja tukevan kilpailullisen toimintaympäristön.

Ylisääntely hidasteena EU:ssa

Tulevien EU-parlamenttivaalien alla ylisääntelystä on keskusteltu paljon, joka on ollut hyvinkin pikkutarkkaa. Toisaalta Suomessakin keskustellaan kansallisesti esimerkiksi luvituksesta.

Eräänä esimerkkinä Yhdysvaltain kilpailukykyisemmästä toimintaympäristöstä Purra mainitsee lääketeollisuuden tuotteen, joka Yhdysvalloissa pääsee markkinoille kahdessa vuodessa. EU:ssa sen sijaan joutuu odottamaan kuusi vuotta.

Purra kertoo ilmaisseensa kokouksessa jälleen kerran huolensa EU:n tulonsiirtoratkaisuista, mutta tunnetusti ”kaikenlaisia ehdotuksia” on ilmassa.

– Niihin liittyy ongelmia, joista Suomessakin on puhuttu paljon.

Suomen vahva Ukraina-tuki jatkuu

Ecofin-kokouksessa mukana oli myös Ukrainan valtiovarainministeri Sergei Marchenko. Hän osallistui etäyhteydellä ja toi esiin Ukrainan talouden tilannetta sekä tarvetta tuelle ja rahoitukselle.

– Hyväksyimme neuvoston täytäntöönpanopäätöksen Ukraina-suunnitelmaksi. Se tarkoittaa, että päätöksen jälkeen Ukrainalle voidaan maksaa ennakkomaksu. Sen jälkeen maksatukset perustuvat suunnitelman mukaisten erillisten määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja niihin liittyviin maksupyyntöihin.

– Sergei Marchenko korosti sodan aiheuttamaa suurta rasitetta julkiselle taloudelle, erityisesti korostaen puolustusmenoja. Hän myös korosti, että vuoden 2025 osalta rahoitustarvetta on paljon ja siksi hän toivoi, että EU tarkastelisi Venäjän jäädytettyjä varoja ja niiden tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi Marchenko puhui Venäjän Ukrainan energialaitoksiin kohdistamien hyökkäysten tuhoisista vaikutuksista, jotka luonnollisesti pitäisi saada korjattua ennen seuraavaa lämmityskautta, Purra kertoo.

Hän jatkaa, että Suomen osalta vahva tuki Ukrainalle jatkuu.

– Me korostamme sitä, että tuen antamisen Ukrainalle pitää jatkua. EU:n pitää myös alkaa miettiä ratkaisuja vuodelle 2025, koska siihen liittyy suuria epävarmuuksia molemmin puolin Atlanttia, liittyen päätöksentekoprosesseihin.

SUOMEN UUTISET