Saimaan kanava on keskeinen väylä Itä-Suomen viennissä maailmalle ja erityisesti Keski-Eurooppaan. Koska huomattava osa kanavasta sijaitsee kuitenkin Venäjän puolella rajaa, asettavat Venäjän mahdolliset vastareaktiot sille asetettuihin pakotteisiin kanavan käytön jatkumisen kyseenalaiseksi. Kansanedustaja Sheikki Laakso esittää ratkaisuksi ongelmaan muiden liikenneväylien pikaista uudistamista.

– Tämä ei olisi ensimmäinen Suomen ja Venäjän välinen kanavan käyttöä koskeva konflikti maa-alueen vuokrasopimuksen ollessa voimassa, perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso kertoo.

Myös laivanvarustamoiden halukkuus ryhtyä kuljetuksiin Venäjän kautta Saimaalle voi laskea niihin kohdistuvien kasvaneiden riskien myötä. Pelkona voi olla paitsi varustamoon ulotettavat pakotteet myös uhka siitä, että Venäjän sulkiessa kanavan varustamon laivat voisivat jäädä Saimaalle saartoon.

– Kanavan kautta kulkevan liikenteen pysähtyminen johtaisi välittömästi kuljetusliikenteen siirtymiseen muille liikenneväylille aiheuttaen valtavan ylimääräisen liikennepaineen niin rauta- kuin maanteille, Laakso selvittää seurauksia.

Raideliikennekapasiteettia nostettava

Vesireitin sulkeutuessa Itä-Suomen ja HaminaKotkan sataman välinen liikenne siirtyisi pääosin kulkemaan Joutseno-Luumäki-raidevälin ja valtatien 15 kautta.

– Suurin ongelma muodostuu siitä, että nämä väylät ovat jo nykyisellään Suomen tukkoisin raidepätkä ja eräs maan vaarallisimmista maanteistä. Koska HaminaKotka on Itä-Suomen suurin satama, lähes kaikki Saimaan kanavassa kulkenut rahti tulee siirtymään nimenomaan näille väylille.

Laaksolla on kuitenkin tarjota ratkaisu ongelmaan:

– Näen, että ainoa vaihtoehto vientiteollisuutemme turvaamiseksi on uudistaa väylät pikimmiten. Raideliikennekapasiteettia voidaan nostaa rakentamalla Joutseno-Luumäki-välille kaksoisraide, kun taas valtatien 15 liikennettä voidaan tehostaa lisäämällä kaistoja ja parantamalla tien turvallisuutta.

Hinta ei voi olla esteenä

Liikennekaaoksen estämiseksi työhön on kuitenkin ryhdyttävä heti. Hintaan projektit eivät voi kaatua.

– Kustannukset jäävät alle 300 miljoonan euron. Tästä voidaan tehdä erillinen päätös lisäbudjetissa, jotta hankkeet saadaan vauhdilla käyntiin, Laakso laskee.

– Koska molemmat hankkeet ovat korkealla myös Väyläviraston hankelistoilla, on selvää, että ne on joka tapauksessa tehtävä enemmin tai myöhemmin. Tekemällä ne heti voidaan välttää valtava liikennekaaos, myös pitkäkestoisemmat viennille aiheutuvat haitat. On epäilemättä koko Suomen etu, että nämä hankkeet pannaan välittömästi toimeen, kansanedustaja toteaa.

Suomen Uutiset