Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen tiedustelee kirjallisessa kysymyksessään kausityöntekijöiden asumis- ja työskentelyolosuhteista koronakriisin aikana.


Mediassa on puitu ulkomaalaisten kausityöntekijöiden tarvetta marjatiloille ja muihin maatalouden tehtäviin Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kyseistä työvoimapulaa helpottaakseen hallitus sallii EU-maiden kansalaisten maahantulon kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen, jonka lisäksi sallitaan kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta (+ aikaisemmin päätetyt 1 500).

Majoitusolosuhteista ei ole tietoa

Hallituksen suositusten mukaan maahan saapuvien työntekijöiden tulee kuitenkin noudattaa ”omaehtoista karanteenia” 14 päivän ajan. Omaehtoisen karanteenin aikana on lähtökohtaisesti hyväksyttävää liikkua vain kodin ja työpaikan välillä.

– Tarkemmin ei ole kuitenkaan kerrottu millaisissa oloissa kausityöntekijät asuvat. Esimerkiksi Rakennusliitto ja Yle ovat nostaneet huolia ulkomaalaisten työntekijöiden majoitusolosuhteista. Ahtaat majoitustilat ja rajalliset peseytymismahdollisuudet tarjoavat koronalle erinomaiset leviämisolosuhteet. Esimerkiksi Singaporessa, jossa koronaa saatiin kertaalleen jo tukahdutettua, tauti on levinnyt ahtaasti asuvien siirtotyöläisten keskuudessa, Jussi Wihonen muistuttaa.

Suositusten noudattamista valvottava

Kirjallisessa kysymyksessään Wihonen kysyy millä konkreettisilla toimilla hallitus varmistaa, että kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden majoitus- ja asuinolosuhteet ovat suositusten mukaisia ja miten hallitus konkreettisesti aikoo valvoa, että koronasuosituksia noudatetaan työpaikoilla ja maatiloilla.

– Jos ulkomaalaisten työntekijöiden tarve koetaan huoltovarmuuden kannalta elintärkeäksi, niin heidän turvallisuudestaan tulee myös huolehtia, ettei korona leviä heidän keskuudessaan, suomalaisiin tai työntekijöiden mukana heidän kotimaihinsa.

Lisäksi Wihonen tiedustelee, miten hallitus on edistänyt suomalaisten rekrytoimista huoltovarmuuden kannalta oleellisiin työtehtäviin.

SUOMEN UUTISET